Onderzoek

Praktijkgericht en innovatief

Onderzoek van Fontys is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe wij opleiden, en komt tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld, bij voorkeur in regionale kennisnetwerken. Het onderzoek draagt bij aan de vernieuwing van onze curricula. Het onderzoek bij Fontys is georganiseerd binnen lectoraten en expertisecentra.

TEC for Society

Kennis en vaardigheden die volgens Fontys voor alle vakgebieden essentieel zijn noemen we 'TEC', kort voor Technology, Entrepreneurship en Creativity. Wie over deze TEC-skills beschikt, heeft oog voor maatschappelijke innovatie, wil begrijpen hoe technologie vraagstukken kan oplossen, durft te ondernemen, en zoekt creatief de samenwerking met andere disciplines. Kortom: onze afgestudeerden, docenten en onderzoekers leveren met hun TEC-skills een proactieve bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. TEC for society!

Onderzoeksthema's

Met vijf inhoudelijke onderzoeksthema’s zet Fontys in op de ontwikkeling naar een kennisintensieve netwerkorganisatie die verbonden is met vraagstukken in de samenleving en het bedrijfsleven.

Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder