Indienen onderzoeksvoorstellen

Fontysonderzoekers en -docenten kunnen hun onderzoekvoorstellen indienen via de interne portal van de Commissie Ethiek.
Fontysstudenten leveren hun voorstel en bijbehorende documentatie in via hun docentbegeleiders.