Wat is een lectoraat

Onderzoek op maatschappelijk relevante vraagstukken

Lectoren organiseren, samen met andere experts, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat in dienst staat van beroepsontwikkeling en beroepsinnovatie. Nieuwe inzichten en oplossingen worden direct ter beschikking gesteld en ingebed in onze opleidingen, zodat onze afgestudeerden steeds beschikken over de laatste kennis. Fontys heeft een groot aantal lectoren aan zich verbonden op relevante terreinen waarin zich actuele maatschappelijke vraagstukken voordoen.

Wat doet een lectoraat?

Een lectoraat doet praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Onze studenten worden vaak bij deze onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via afstudeeropdrachten. Ook worden academici ingezet die kunnen promoveren op voor hoger onderwijs relevante vraagstukken, onder begeleiding van de lector en hun universitaire promotoren.

Een lectoraat bestaat uit een lector en een kenniskring, waarin docenten en externe experts samenwerken. Elk lectoraat staat onder leiding van een lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector zet zijn of haar kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk.

Mensen kijken naar een presentatie
 • Lector aan het woord

  Marc Glaudemans

  is lector Stedelijke Strategieën en hoofd van Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw. De projecten die hij coördineert sluiten aan bij de toenemende noodzaak om de beroepspraktijk blijvend te ontwikkelen.

  Een geschiktere plek voor onze ontmoeting hadden we niet kunnen bedenken. Als lector Stedelijke Strategieën houdt Marc Glaudemans zich bezig met de transformatie van steden. Hij knikt tevreden wanneer hij om zich heen kijkt in een van de ruimtes van de Lichttoren. De betonconstructie, de trappen en liftschachten, de gevel, de vloeren, alles stamt nog uit de jaren twintig van de vorige eeuw. De Lichttoren is een voormalig fabrieksgebouw van Philips en staat middenin de Eindhovense binnenstad. De gloeilampenfabriek behoorde tot het Philipscomplex, eens een gesloten enclave. Nadat Philips de gebouwen had verlaten, werden de panden verbouwd en is het gebied getransformeerd tot een woon- en werkgebied en culturele omgeving. ‘Dit is wat wij doen,’ zegt Glaudemans. En knikt nogmaals.

  Kenniscentrum

  Het lectoraat Stedelijke Strategieën is onderdeel van de Academie voor Architectuur en Stedenbouw van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Glaudemans is naast lector hoofd van de academie. Binnen zijn lectoraat begeleidt hij studenten en cursisten en werkt hij samen met experts uit het bedrijfsleven. Hij brengt ze samen in wisselende kenniskringen, afhankelijk van de vraag uit de beroepspraktijk. ‘We zijn een denktank, kenniscentrum en ontwerplaboratorium op het gebied van ruimtelijke vraagstukken van middelgrote steden.'
  Omdat steden voortdurend in beweging zijn, is stedelijke ontwikkeling afhankelijk van veel verschillende partijen en factoren. Dat vraagt om strategisch en toegepast handelen. De denktank, met input van experts en afgestudeerde cursisten, biedt non-profitconsultancy.

  Lees het hele interview in Verder met Fontys.

  Lector