Studiekeuzecheck

Wij vinden het belangrijk dat je de juiste opleiding hebt gekozen. Daarom nodigen we je na je aanmelding bij Studielink uit voor de studiekeuzecheck. Deze bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een contactmoment met de opleiding. Op basis hiervan krijg je een studiekeuzeadvies. Zo weet je of de gekozen studie bij je past of wat je eventueel kan doen om deze passend te maken. .

Voor wie

De studiekeuzecheck is verplicht voor alle aanmelders voor het eerste jaar van een voltijd bacheloropleiding of Associate degree opleiding, met uitzondering van selectieopleidingen. Voor deze opleidingen kunnen andere procedures en aanmelddata gelden.

Vragenlijst en contactmoment

Na aanmelding voor de opleiding ontvang je een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Deze bestaat onder andere uit vragen over je vooropleiding, je vaardigheden en je motivatie voor jouw keuze. Na retourzending krijg je binnen 4 weken een uitnodiging voor een contactmoment met de opleiding. De invulling van dit contactmoment verschilt per opleiding. Het kan bijvoorbeeld kan een individueel of een groepsgesprek zijn. In je uitnodigingsmail krijg je hierover meer informatie.

NB: het contactmoment hoeft niet persé plaats te vinden voor 1 mei

Advies

Na het contactmoment ontvang je binnen 10 werkdagen een studiekeuzeadvies per e-mail. Dit advies is serieus en goed onderbouwd. Maar het blijft een advies. Je bepaalt zelf of je start met de opleiding. Vanzelfsprekend ben je alleen toelaatbaar als je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van de opleiding.

Als je je ná 1 mei aanmeldt voor een opleiding in Studielink, dan vervalt je recht op toelating en is het advies wel bindend. De toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt dan of je wordt toegelaten.

Begeleiding

Als je na het studiekeuzeadvies twijfelt aan je studiekeuze, dan begeleiden onze studiekeuzeadviseurs je bij de vervolgstappen. Samen komen we tot de juiste studiekeuze voor jou.

Bij de start van de opleiding zijn jouw sterke en zwakke punten bij jezelf en je eigen studieloopbaanbegeleider van de opleiding bekend. Hierdoor kun je als student op maat worden begeleid, wat jouw kans op studiesucces vergroot. Indien na de start blijkt dat de gekozen studie toch niet bij je past, dan word je direct geholpen met switchen om studievertraging te beperken of voorkomen.

Soms bestaan er bijzondere omstandigheden waaronder je gaat studeren. Ook hierbij ondersteunt Fontys je. Zo begeleiden wij studenten met een fysieke of psychische functiebeperking in welke vorm dan ook en studenten die naast de studie aan topsport doen. Ook deze omstandigheden worden in de studiekeuzecheck meegenomen.

Landelijk meldpunt Studiekeuze

Heb je na de studiekeuzecheck opmerkingen die je liever niet met ons bespreekt? Je kunt dan contact opnemen met het Landelijke Meldpunt Studiekeuze. De studentenvakbonden LSVb en ISO beheren dit meldpunt.

Aanmelden - studiekeuzecheck

Je hebt een studiekeuze gemaakt! We checken na jouw aanmelden of de opleidingen echt bij jou lijkt te passen door de studiekeuzecheck. Hoe dat werkt zie je hier.

 • Veel gestelde vragen over de studiekeuzecheck
  1.Wat houdt het in?Na inschrijving bij Studielink krijg je een verzoek tot het invullen van een online vragenlijst. Er volgt een contactmoment met de opleiding. Tenslotte wordt er door de opleiding een niet bindend studiekeuzeadvies uitgebracht. Ook na de start van de opleiding zal er door de studieloopbaanbegeleider gebruik worden gemaakt van de gegevens van de online vragenlijst om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij je studie.
  2.Wat gebeurt er als ik me bij verschillende hogescholen aanmeld?Als je je bij Fontys aanmeldt word je toch altijd gevraagd om een studiekeuzecheck bij Fontys te doen en dus de vragenlijst in te vullen. Op die manier kunnen we je het beste helpen bij je studiekeuze.
  3.Wat als ik de vragenlijst niet wil invullen?Dan voldoe je niet aan de inschrijfvoorwaarden (zie hiervoor de regeling inschrijfvoorwaarden van Fontys). De opleiding mag je in dit geval weigeren. Als je principiële bezwaren hebt tegen het invullen van de vragenlijst neem dan contact op met je opleiding.
  4.Wat wordt er met de studiekeuzecheck getest en waarom?Persoonlijkheidskenmerken, interesse, motivatie en studie-aanpak. Het doel is om jou op de juiste plaats te krijgen en om bij de start van het studiejaar je direct begeleiding op maat te kunnen bieden.
  5.Hoe is de aanmeldprocedure?Nadat je je bij Studielink hebt aangemeld, krijg je automatisch binnen vier weken het verzoek om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.
  6.Wat gebeurt er als ik me bij verschillende opleidingen van Fontys aanmeld?Je maakt de vragenlijst maar één keer. Je hebt wel met elke opleiding afzonderlijk een contactmoment.
  7.Kost het geld?Nee.
  8.Wat gebeurt er als ik me na 1 mei aanmeld?In het geval dat je je na 1 mei aanmeldt, vervalt je recht op toelating. De toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt dan of je wordt toegelaten. Studiekeuzecheck blijft verplicht.
  9.Kan ik me erop voorbereiden?Nee, dat is ook niet nodig. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
  10.Ik woon in het buitenland, hoe gaat dan de procedure?De test is digitaal beschikbaar en kan overal online worden ingevuld. Het contactmoment wordt door de opleiding beschreven. Je zou hierbij kunnen denken aan een Skype moment.
  11.Vervangt dit een selectieprocedure / auditie / sporttest / 21+test?Nee, dit vervangt niet de loting/auditie/sporttest/21+ test.
  12.Maak ik eerst de 21+toets of vul ik eerst de vragenlijst in?De vragenlijst kun je pas invullen nadat je je bij Studielink hebt ingeschreven.
  13.Stel: het systeem loopt vast waar moet ik me dan melden?Je kunt je melden bij studiekeuzecheck@fontys.nl .
  14.Wanneer je geen uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst hebt gekregen, wat dan?Meld je dan bij je opleiding. Zij kunnen uitzoeken wat er aan de hand is.
  15.Wat gebeurt er na het invullen van de online vragenlijst?Er volgt een contactmoment met de opleiding. De opleiding bespreekt met jou de rapportage van de vragenlijst en geeft n.a.v. het contactmoment het studiekeuzeadvies De rapportage met het uitgebrachte advies wordt binnen 10 werkdagen per mail naar jou gestuurd.
  16.Wat als ik het niet eens ben met het gegeven advies?Het is geen bindend maar wel serieus te nemen advies.
  17.Mag ik de lijst nog een keer invullen / is er een herkansing?Nee je vult de lijst maar één keer in, ook voor meerdere opleidingen binnen Fontys.
  18.Wat is de uiterlijke aanmelddatum wanneer mijn eerste optie niet past?1 september.
  19.Wat zijn de switchmogelijkheden als ik een afwijzend advies krijg?Je kunt nog deelnemen aan verschillende studiekeuze-activiteiten zoals een meeloopdag of een workshop. Uiteindelijk dien je je voor 1 september in te schrijven.
  20.Kan ik mijn gegevens ook bij een andere hogeschool indienen of andersom?Je kunt je gegevens wel meenemen, maar waarschijnlijk zal elke hogeschool graag haar eigen studiekeuzecheck afnemen.
  21.Wat gebeurt er met mijn gegevens?Ze worden gebruikt om een studiekeuzeadvies te geven. Verder wordt er gebruik gemaakt van deze gegevens bij de studieloopbaanbegeleiding bij de start van je studie. De gegevens worden geanonimiseerd voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.
  22.Ik heb de Fontys Studiekeuzecheck doorlopen, maar ik ben helaas gezakt. Blijven mijn resultaten en het advies staan?Nee, je ontvangt opnieuw de online vragenlijst na aanmelding en een uitnodiging voor een contactmoment bij de opleiding.
  23.Voor wie is de studiekeuzecheck verplicht?Voor alle aanmelders van een voltijd bachelor of Associate degree opleiding.
 • Uitzonderingen

  De studiekeuzecheck is verplicht voor alle aanmelders voor een voltijd bacheloropleiding of Associate degree programma, met uitzondering van studenten met een buitenlands diploma en aanmelders voor een opleiding met aanvullende procedures.

 • Aanmelding ná 1 mei

  Heb je je na 1 mei aangemeld dan is het advies dat je ontvangt bindend, bij een C of D advies vervalt je recht op toelating. Als je het niet eens bent met het advies, of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn dan kun je bezwaar maken. In de Regeling studiekeuzeadvies staat beschreven hoe je bezwaar kunt aantekenen.