Veel gestelde vragen over de studiekeuzecheck

1.Wat houdt het in?Na inschrijving bij Studielink krijg je een verzoek tot het invullen van een online vragenlijst. Er volgt een contactmoment met de opleiding. Tenslotte wordt er door de opleiding een niet bindend studiekeuzeadvies uitgebracht. Ook na de start van de opleiding zal er door de studieloopbaanbegeleider gebruik worden gemaakt van de gegevens van de online vragenlijst om je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij je studie.
2.Wat gebeurt er als ik me bij verschillende hogescholen aanmeld?Als je je bij Fontys aanmeldt word je toch altijd gevraagd om een studiekeuzecheck bij Fontys te doen en dus de vragenlijst in te vullen. Op die manier kunnen we je het beste helpen bij je studiekeuze.
3.Wat als ik de vragenlijst niet wil invullen?Dan voldoe je niet aan de inschrijfvoorwaarden (zie hiervoor de regeling inschrijfvoorwaarden van Fontys). De opleiding mag je in dit geval weigeren. Als je principiële bezwaren hebt tegen het invullen van de vragenlijst neem dan contact op met je opleiding.
4.Wat wordt er met de studiekeuzecheck getest en waarom?Persoonlijkheidskenmerken, interesse, motivatie en studie-aanpak. Het doel is om jou op de juiste plaats te krijgen en om bij de start van het studiejaar je direct begeleiding op maat te kunnen bieden.
5.Hoe is de aanmeldprocedure?Nadat je je bij Studielink hebt aangemeld, krijg je automatisch binnen vier weken het verzoek om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck.
6.Wat gebeurt er als ik me bij verschillende opleidingen van Fontys aanmeld?Je maakt de vragenlijst maar één keer. Je hebt wel met elke opleiding afzonderlijk een contactmoment.
7.Kost het geld?Nee.
8.Wat gebeurt er als ik me na 1 mei aanmeld?In het geval dat je je na 1 mei aanmeldt, vervalt je recht op toelating. De toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt dan of je wordt toegelaten. Studiekeuzecheck blijft verplicht.
9.Kan ik me erop voorbereiden?Nee, dat is ook niet nodig. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
10.Ik woon in het buitenland, hoe gaat dan de procedure?De test is digitaal beschikbaar en kan overal online worden ingevuld. Het contactmoment wordt door de opleiding beschreven. Je zou hierbij kunnen denken aan een Skype moment.
11.Vervangt dit een selectieprocedure / auditie / sporttest / 21+test?Nee, dit vervangt niet de loting/auditie/sporttest/21+ test.
12.Maak ik eerst de 21+toets of vul ik eerst de vragenlijst in?De vragenlijst kun je pas invullen nadat je je bij Studielink hebt ingeschreven.
13.Stel: het systeem loopt vast waar moet ik me dan melden?Je kunt je melden bij studiekeuzecheck@fontys.nl .
14.Wanneer je geen uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst hebt gekregen, wat dan?Meld je dan bij je opleiding. Zij kunnen uitzoeken wat er aan de hand is.
15.Wat gebeurt er na het invullen van de online vragenlijst?Er volgt een contactmoment met de opleiding. De opleiding bespreekt met jou de rapportage van de vragenlijst en geeft n.a.v. het contactmoment het studiekeuzeadvies De rapportage met het uitgebrachte advies wordt binnen 10 werkdagen per mail naar jou gestuurd.
16.Wat als ik het niet eens ben met het gegeven advies?Het is geen bindend maar wel serieus te nemen advies.
17.Mag ik de lijst nog een keer invullen / is er een herkansing?Nee je vult de lijst maar één keer in, ook voor meerdere opleidingen binnen Fontys.
18.Wat is de uiterlijke aanmelddatum wanneer mijn eerste optie niet past?1 september.
19.Wat zijn de switchmogelijkheden als ik een afwijzend advies krijg?Je kunt nog deelnemen aan verschillende studiekeuze-activiteiten zoals een meeloopdag of een workshop. Uiteindelijk dien je je voor 1 september in te schrijven.
20.Kan ik mijn gegevens ook bij een andere hogeschool indienen of andersom?Je kunt je gegevens wel meenemen, maar waarschijnlijk zal elke hogeschool graag haar eigen studiekeuzecheck afnemen.
21.Wat gebeurt er met mijn gegevens?Ze worden gebruikt om een studiekeuzeadvies te geven. Verder wordt er gebruik gemaakt van deze gegevens bij de studieloopbaanbegeleiding bij de start van je studie. De gegevens worden geanonimiseerd voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.
22.Ik heb de Fontys Studiekeuzecheck doorlopen, maar ik ben helaas gezakt. Blijven mijn resultaten en het advies staan?Nee, je ontvangt opnieuw de online vragenlijst na aanmelding en een uitnodiging voor een contactmoment bij de opleiding.
23.Voor wie is de studiekeuzecheck verplicht?Voor alle aanmelders van een voltijd bachelor of Associate degree opleiding.