Fontys bouwt aan jouw toekomst

De wereld rondom Fontys verandert en Fontys verandert mee.

Door alle veranderingen in deze nieuwe tijd heeft de toekomstige werkgeneratie ook andere, eigentijdse vaardigheden nodig. De professionals van de toekomst hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, willen begrijpen hoe ze technologie vraagstukken kunnen oplossen, durven te ondernemen en zoeken creatief de samenwerking met andere disciplines. Aan Fontys de taak om deze vaardigheden stevig te verankeren in het onderwijs dat we geven.

Het nieuwe onderwijs vraagt om andere invulling van onderwijsruimtes.

Bij Fontys vinden daarom ingrijpende veranderingen plaats in de huisvesting. We investeren de komende jaren flink in onze onderwijsgebouwen en onze campussen. Het belangrijkste motief achter al die plannen is dat we de onderwijswijsomgeving, net als het onderwijs, meer toekomstbestendig maken. We maken een omgeving waar studeren, onderzoeken en werken in elkaar overlopen. Een open onderwijsomgeving en een plek waar onze studenten zich werkelijk thuis voelen.