Nieuwbouw campus Rachelsmolen

In 2020 staat op campus Rachelsmolen een nieuw onderwijs- en onderzoeksgebouw. De eerste schetsen komen nu van de tekentafel. In mei wordt de uiterlijke verschijningsvorm definitief vastgesteld. Dan start het ontwerpproces van de binnenkant van het gebouw. Eind 2018 verwachten we met de bouw te kunnen starten.

Transparant

Het nieuwe gebouw krijgt een sterk eigen karakter. Het nodigt uit tot samenwerking en experiment, door transparantie, ruime afmetingen en een ‘ruwe’ esthetiek. De diagonale trappenroute door het gebouw verbindt alle verdiepingen met elkaar en met de campus.

Open Living Lab

FHICT wordt hoofdgebruiker van dit gebouw. Door de transparante gevels is het onderwijs straks goed te zien. Eigentijds en boeiend onderwijs in een gebouw dat breed toegankelijk is en uitnodigt tot ontmoeting en het delen van kennis tussen studenten, medewerkers, bedrijfsleven en belangstellenden. Het gebouw wordt een Open Living Lab, een echte ontmoetingsplaats.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys