Stappegoor P3

De Juridische Hogeschool (JHS) is een samenwerkingsverband tussen twee hogescholen in Zuid-Nederland: Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. De JHS heeft een locatie in Tilburg en in Den Bosch. Als onderdeel van het Huisvestingsprogramma 2015-2024 is besloten dat JHS Tilburg vanaf start studiejaar 2020-2021 wordt gehuisvest in gebouw P3 op de campus Stappegoor in Tilburg.

Begin 2020 komt dit gebouw vrij nadat de huidige bewoner, Fontys Academy for Creative Industries (FACI), verhuist naar hun nieuwe studieomgeving, P8. Vanaf studiejaar 2020-2021 neemt de Juridische Hogeschool (JHS) dan haar intrek in gebouw P3.

Sfeerafbeelding Fontys

Uitgangspunten huisvesting

Onze doelstelling is om gebouw P3 aan te passen en in te richten naar de onderwijsvisie van de JHS zodat de organisatie van het onderwijs optimaal gefaciliteerd wordt.

In het ontwerp zullen een aantal uitgangspunten centraal staan.

Flexibel onderwijs gericht op interactie

De inrichting van P3 wordt afgestemd op flexibel onderwijs gericht op interactie, eigen identiteit en beleving. De onderwijsruimten in P3 worden ingericht als zogenaamde ‘crowd-omgevingen’. Een crowd-omgeving is in te zetten voor verschillende groepsgrootten en onderwijsactiviteiten. Door middel van schuifwanden zijn de ruimten flexibel in te delen.

Samenwerken en ontmoeten

De kantooromgevingen voor de medewerkers bestaan uit flex-werkplekken die samenwerking en interactie zullen bevorderen. We realiseren een centrale ruimte in het gebouw, gericht op ontmoeting, samenwerking, (informeel)overleg en ontspanning (waaronder lunch). Deze ruimte biedt tevens de mogelijkheid tot overleg en samenwerking met het werkveld.

De aanpassingen maken P3 tot een prettig, flexibel en breed inzetbaar gebouw met een open structuur dat modern onderwijs faciliteert.