Contractactiviteiten

Alle opleidingen van Fontys sluiten aan bij de vraag vanuit het regionale werkveld. De vraaggerichtheid van het deeltijdonderwijs krijgt, als een van de speerpunten van de strategische agenda van Fontys, vooral de komende jaren vorm.
Fontys biedt een scala aan cursussen, onderzoeken, trainingen, diensten en adviestrajecten die in de vorm van contractactiviteiten worden aangeboden. Daarbij is de strategische keuze gemaakt om al die contractactiviteiten direct te koppelen aan een instituut/cluster van instituten waar specifieke, gespecialiseerde kennis aanwezig is. Deze activiteiten moeten altijd en aantoonbaar een directe relatie hebben met het bacheloronderwijs en daarvoor een meerwaarde zijn.

De contractactiviteiten zijn ondersteunend aan de hoofddoelstellingen van Fontys:

  • kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kenniscirculatie
  • wisselwerking met het bedrijfsleven en instellingen
  • verhoging kwaliteit en/of doelmatigheid
  • bijdragen aan ‘een leven lang leren’ door o.a. maatwerk.

De professionele markt voor Fontys wordt gevormd door alle onderwijsactiviteiten en diensten die Fontys aanbiedt aan de doelgroep 23+ waarbij de focus primair ligt op het initieel onderwijs.
Dienstverlening van Fontys op de professionele markt leidt tot kenniscirculatie met bedrijven en instellingen, primair in de Fontysregio (Noord-Brabant en Limburg) en secundair in de rest van Nederland.

Op deze wijze blijft Fontys als beroepsopleider op de hoogte van de ‘state-of-the-art’ en is zij beter in staat afgestudeerden te leveren die direct in de praktijk aan de slag kunnen. Anticiperen en flexibel schakelen naar vragen uit de markt is de achterliggende strategie.

De relatie tussen contractactiviteiten en onderwijs krijgt vorm via onder andere:

  • stages en werk-leerplekken voor studenten
  • praktijkervaring en marktactiviteiten voor docenten
  • direct contact met het beroepenveld via stages, werk-leerplekken en alumni
  • innovatie van het beroepenveld door kennis, ervaring en praktijk te combineren
Sfeerafbeelding Fontys