Feiten en cijfers

Sfeerafbeelding Fontys

Focus op 2020

Nadat we in 2016 met het opstellen van Fontys Focus 2020 veel in beweging hadden gezet, vormde 2017 het jaar waarin Fontys kleur bekende. Om onze ambitieuze doelen voor 2020 te halen, zijn keuzes nodig. De belangrijkste is de keuze voor TEC for Society als Fontysbreed zwaartepunt voor onderwijs en onderzoek. Op die manier bereiden we - altijd in nauwe samenwerking met het werkveld - onze studenten voor op het vinden van een betekenisvolle plek in de samenleving. Lees meer hierover en over alle andere activiteiten binnen onze kennisinstelling in ons bestuursverslag 2018, waarin ook de volledige jaarrekening van Fontys is opgenomen.

Kengetallen Fontys

2015201620172018
Baten (€ x 1.000)379.651384.773394.548418.794
Resultaat (€ x 1.000)1.632-4.195-1.14918.330
Solvabiliteit53,2%52,4%51,4%53,3%
Liquiditeit1,61,71,91,7
Rentabiliteit0,4%-1,1%-0,3%4,2%
Studentenvolume44.41644.34143.89643.869
Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,833,863,883,85
Werkbeleving medewerkersn.v.t.n.v.t.6,6geen meting
Fte's3.6153.7083.7093.742
Aantal medewerkers4.5634.7674.7464.785
Aantal lectoraten40444545
OP:OOP ratio (op basis van fte's)66%:34%67% : 33%66% : 34%66% : 34%
Ziekteverzuim3,2%3,5%4,2%4,6%
Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel79%78%78%78%
 • Jaarverslagen

  Eerder verschenen jaarverslagen:

  Jaarverslag 2017 pdf

  Jaarverslag 2016 pdf

  Jaarverslag 2015 pdf

  Jaarverslag 2014 pdf

  Jaarverslag 2013 pdf

  Jaarverslag 2012 pdf

  Jaarverslag 2011 pdf

  Jaarverslag 2010 pdf

 • Jaarrekeningen

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2018: maakt onderdeel uit van het jaarverslag 2018, zie hierboven!

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2017 (pdf)

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2016 (pdf)