Regelingen, statuten en reglementen

NederlandsEngelsDuits
Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontysopen
Bestuursbesluit Cameratoezichtopen
Fontys Huisregels en ordemaatregelenopenopenopen
Fontys Topsportbeleid - en regelingopenopen
Regeling Profileringsfonds 2019 (t/m cohort 2014)open
Regeling Profileringsfonds 2019 (vanaf cohort 2015)openopen
Integriteitscodeopenopen
Fontys regeling inzake arbo en milieu (2016)open
Klokkenluidersregelingopen
Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies Fontysopenopen
Parkeerregeling Fontys Hogescholenopen
Privacyreglement 2017 - medewerkersopen
Privacyreglement 2017 - studentenopenopen
Regeling inschrijfvoorwaarden 2018-2019openopen
Samenvatting Regeling inschrijfvoorwaarden 2018-2019open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2018-2019 - Aanvulling Experiment Vraagfinancieringopen
Regeling inschrijfvoorwaarden 2019-2020openopen
Samenvatting Regeling inschrijfvoorwaarden 2019-2020open
Regeling ongewenst gedragopen
Statuten Stichting Fontysopenopen
Studentenstatuut 2018openopen
Studentenstatuut 2019openopen
Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1 van het Bestuurs- en beheersreglementopen
Visitatieregelingopenopenopen
Voorwaarden inschrijving cursistenopenopen
Algemene Inkoopvoorwaardenopenopenopen
Algemene Leveringsvoorwaardenopen
Regeling Studiekeuzeadviesopenopen
Gedragscode onderwijs in een vreemde taalopen
Fontys Regeling Rookoverlastopenopen
Voorwaarden Fontyskaartopen
Fontys Studentondernemersbeleid - en regelingopenopen