Sorry, de website is tijdelijk niet beschikbaar

We zijn bezig met het verbeteren van de website. Wil je het later nog eens proberen?

Jorijn, Saskia, Bea, Malik, Michelle en Jolanda Webteam Fontys Hogescholen

Sfeerafbeelding Fontys

Sorry, de website is tijdelijk niet beschikbaar

Sorry, de website is tijdelijk niet beschikbaar

We zijn bezig met het verbeteren van de website. Wil je het later nog eens proberen?

Jorijn, Saskia, Bea, Malik, Michelle en Jolanda Webteam Fontys Hogescholen

Sfeerafbeelding Fontys

Regelingen, statuten en reglementen

NederlandsEngelsDuits
Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontysopen
Bestuursbesluit Cameratoezichtopen
Fontys Huisregels en ordemaatregelenopenopenopen
Fontys Topsportbeleid - en regelingopenopen
Regeling Profileringsfonds 2017 (t/m cohort 2014)open
Regeling Profileringsfonds 2017 (vanaf cohort 2015)openopen
Integriteitscodeopenopen
Fontys regeling inzake arbo en milieu (2016)open
Klokkenluiderregelingopen
Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies Fontysopenopen
Parkeerregeling Fontys Hogescholenopen
Privacyreglement 2017 - medewerkersopen
Privacyreglement 2017 - studentenopenopen
Regeling inschrijfvoorwaarden 2017-2018openopen
Samenvatting Regeling inschrijfvoorwaarden 2017-2018open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2017-2018 - Aanvulling Experiment Vraagfinancieringopen
Regeling inschrijfvoorwaarden 2018-2019openopen
Samenvatting Regeling inschrijfvoorwaarden 2018-2019open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2018-2019 - Aanvulling Experiment Vraagfinancieringopen
Regeling ongewenst gedragopen
Statuten Stichting Fontysopenopen
Studentenstatuut 2016openopen
Studentenstatuut 2017openopen
Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1 van het Bestuurs- en beheersreglementopen
Visitatieregelingopenopenopen
Voorwaarden inschrijving cursistenopenopen
Algemene Inkoopvoorwaardenopenopenopen
Regeling Studiekeuzeadviesopenopen
Gedragscode onderwijs in een vreemde taalopen
Fontys Regeling Rookoverlastopenopen
Voorwaarden Fontyskaartopen
Fontys Studentondernemersbeleid - en regelingopenopen