Privacyverklaring Fontys Hogescholen

Fontys verwerkt persoonsgegevens van relaties, studenten en medewerkers om haar taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs goed te kunnen vervullen. Fontys gaat zorgvuldig om met jouw privacy en persoonsgegevens. En daarover willen we graag duidelijk zijn.

Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarom?  

 • Als je je hebt aangemeld voor een studiekeuze-activiteit van (een of meer) Fontys opleidingen of cursussen. Dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over het evenement. Bijvoorbeeld om je aanmelding voor een open dag te bevestigen en je het programma toe te sturen. We vragen je ook om het evenement na afloop te beoordelen. Met jouw oordeel proberen we onze studiekeuze-activiteiten steeds verder te verbeteren.
  Als je kiest voor “houd mij op de hoogte” informeren we je daarna ook over andere Fontys activiteiten en onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld over toelating, loting en/of aanmelding. Dit doen we op maat, passend bij jouw vooropleiding en aangegeven interesses. En altijd met het doel om jou te ondersteunen bij het maken van de juiste (studie) keuze!

 • Als je Fontys alumnus bent. Of als je je hebt aangemeld voor een Fontys Alumninetwerk of voor een activiteit/de nieuwsbrief van het Fontys professional netwerk. Dan gebruiken we jouw gegevens om je - als je daarvoor toestemming hebt gegeven - op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en evenementen binnen het door jou aangegeven vakgebied of thema, gericht op kennisdeling en/of het vergroten van je carrièrekansen.

  • Als een organisatie een opdracht voor stage/afstuderen bij Fontys heeft aangemeld. Dan worden de organisatie- en contactpersoongegevens opgeslagen in ons relatiesysteem, om de opdrachten beschikbaar te kunnen stellen aan studenten van de passende Fontys opleidingen. 
  • Als je bij Fontys studeert. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om jou als student goed en persoonlijk te kunnen begeleiden tijdens je studie en om aan de wettelijke eisen voor hoger onderwijs te voldoen. Zo moeten wij bijvoorbeeld melden bij DUO wie er staat ingeschreven en wie het diploma van een opleiding behaald heeft.
   • Als je bij Fontys werkt. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving zoals salarisuitbetaling, fiscale eisen en afdracht pensioenen, voor de uitvoering van het interne personeelsbeleid van Fontys en voor de personeelsadministratie.

   In bijgaande (pdf) registers kun je zien welke persoonsgegevens Fontys opslaat en gebruikt:

   Fontys publieksregister relaties

   Fontys publieksregister studenten

   Fontys publieksregister medewerkers

   Studenten en medewerkers kunnen op het Fontys intranet (na inlog) ook de Fontys privacyreglementen raadplegen.