Feiten en cijfers

Onderwijs, onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten

We zijn één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Er zijn 28 instituten en die verzorgen zo'n 85 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast bieden we 40 mastervarianten en 6 Associate degrees aan. Ook hebben we een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen die vooral in Zuid-Nederland gegeven worden. Naast onderwijs legt Fontys zich met 39 lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

Bij Fontys studeren ruim 44.000 studenten en werken zo'n 4.400 medewerkers.

Fontys verzorgt opleidingen op de volgende gebieden:

 • Communicatie, Media & Vormgeving
 • Economie & Marketing
 • Gezondheidszorg
 • ICT
 • Kunsten
 • Mens en Maatschappij
 • Natuurwetenschappen
 • Onderwijs
 • Rechten
 • Sport
 • Talen
 • Techniek
Sfeerafbeelding Fontys
 • Cijfers

  In het jaarverslag zijn gedetailleerde cijferoverzichten opgenomen. Hier wordt volstaan met enkele totalen.

  Kengetallen Fontys

  2013201420152016
  Baten (€ x 1.000)354.554371.773379.651384.773
  Resultaat (€ x 1.000)25.04213.5941.632-/- 4.195
  Solvabiliteit52,5%53,1%53,2%52,4
  Liquiditeit1,21,41,61,7
  Rentabiliteit7,1%3,7%0,4%-1,1%
  Studentenvolume42.70544.48644.41644.341
  Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,703,743,833,86
  Studenttevredenheid (Fontys studenttevredenheidsonderzoek)6,786,826,926,86
  Medewerkertevredenheid (Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek)7,37,27,27,3
  Fte's3.2613.4293.6153.708
  Aantal medewerkers4.1284.3434.5634.767
  Aantal lectoraten38384044
  OP:OOP ratio (op basis van fte's)64%:36%66% : 34%66% : 34%67% : 33%
  Ziekteverzuim3,2%3,2%3,2%3,5%
  Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel70%74%79%78%

  Het jaar 2016 laat op veel terreinen een stabiel beeld zien. Het financieel resultaat springt er in negatieve zin uit. Fontys sluit 2016 af met een negatief exploitatiesaldo van -4,2 miljoen euro. Dat is 3,7 miljoen euro lager dan het begrote exploitatiesaldo. De resultaatontwikkeling werd sterk beïnvloed door een korting op de rijksbijdrage (4,5 miljoen euro) vanwege de negatieve bijstelling van de referentieraming door het ministerie van OCW. Deze bijstelling hing samen met de verwachte daling van het studentenaantal in het hbo. Het tekort in 2016 kan worden opgevangen via de opgebouwde financiële reserves.

 • Jaarverslagen

  Focus op 2020

  2016 mag worden beschouwd als een jaar waarin Fontys veel in beweging heeft gezet op weg naar een ambitieuze stip aan de horizon in 2020. De ambities zijn geduid in het nieuwe instellingsplan Fontys Focus 2020. Op basis van negen heldere doelstellingen, gericht op student, werkveld en organisatie, willen we onze positie als brede kwaliteitshogeschool en innovatieve kennisinstelling in de regio verstevigen. We nodigen u uit kennis te maken met 'Focus op 2020', het Fontys Bestuursverslag 2017 (pdf).

  Bekijk hier (straks) ook het Bestuursverslag 2017 in beeld.

  Eerder verschenen jaarverslagen:

  1. Jaarverslag 2016 pdf
  2. Jaarverslag 2015 pdf
  3. Jaarverslag 2014 pdf
  4. Jaarverslag 2013 (e-magazine)
  5. Jaarverslag 2012 (pdf)
  6. Jaarverslag 2011 (pdf)
  7. Jaarverslag 2010 (pdf)
 • Jaarrekeningen

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2017 (pdf)

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2016 (pdf)