Feiten en cijfers

Onderwijs, onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten

We zijn één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Er zijn 27 instituten en die verzorgen zo'n 80 bacheloropleidingen in de varianten voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Daarnaast bieden we 28 mastervarianten en 13 Associate degrees aan. Ook hebben we een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen die vooral in Zuid-Nederland gegeven worden. Naast onderwijs legt Fontys zich met 45 lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

Bij Fontys studeren ruim 44.000 studenten en werken zo'n 4.400 medewerkers.

Fontys verzorgt opleidingen op de volgende gebieden:

 • Communicatie, Media & Vormgeving
 • Economie & Marketing
 • Gezondheidszorg
 • ICT
 • Kunsten
 • Mens en Maatschappij
 • Natuurwetenschappen
 • Onderwijs
 • Rechten
 • Sport
 • Talen
 • Techniek
Sfeerafbeelding Fontys
 • Cijfers

  In het jaarverslag zijn gedetailleerde cijferoverzichten opgenomen. Hier wordt volstaan met enkele totalen.

  Kengetallen Fontys

  2014201520162017
  Baten (€ x 1.000)371.773379.651384.773394.548
  Resultaat (€ x 1.000)13.5941.632-4.195-1.149
  Solvabiliteit53,1%53,2%52,4%51,4%
  Liquiditeit1,41,61,71,9
  Rentabiliteit3,7%0,4%-1,1%-0,3%
  Studentenvolume44.48644.41644.34143.896
  Studenttevredenheid (NSE, vijfpuntsschaal)3,743,833,863,88
  Medewerkertevredenheid (Fontys Medewerkertevredenheidsonderzoek)7,27,27,37,5
  Fte's3.4293.6153.7083.708
  Aantal medewerkers4.3434.5634.7674.746
  Aantal lectoraten38404445
  OP:OOP ratio (op basis van fte's)66%:34%66% : 34%67% : 33%66% : 34%
  Ziekteverzuim3,2%3,2%3,5%4,2%
  Opleidingsniveau (% tenminste masterniveau) onderwijzend personeel74%79%78%78%

  Het jaar 2016 laat op veel terreinen een stabiel beeld zien. Het financieel resultaat springt er in negatieve zin uit. Fontys sluit 2016 af met een negatief exploitatiesaldo van -4,2 miljoen euro. Dat is 3,7 miljoen euro lager dan het begrote exploitatiesaldo. De resultaatontwikkeling werd sterk beïnvloed door een korting op de rijksbijdrage (4,5 miljoen euro) vanwege de negatieve bijstelling van de referentieraming door het ministerie van OCW. Deze bijstelling hing samen met de verwachte daling van het studentenaantal in het hbo. Het tekort in 2016 kan worden opgevangen via de opgebouwde financiële reserves.

 • Jaarverslagen

  Focus op 2020

  Nadat we in 2016 met het opstellen van Fontys Focus 2020 veel in beweging hadden gezet, vormde 2017 het jaar waarin Fontys kleur bekende. Om onze ambitieuze doelen voor 2020 te halen, zijn keuzes nodig. De belangrijkste wellicht is de keuze voor TEC for Society als Fontysbreed zwaartepunt voor onderwijs en onderzoek. Op die manier bereiden we - altijd in nauwe samenwerking met het werkveld - onze studenten voor op het vinden van een betekenisvolle plek in de samenleving. Lees meer hierover en over alle andere activiteiten binnen onze kennisinstelling in 'Kleur bekennen', het Fontys Bestuursverslag 2017 (pdf).

  Eerder verschenen jaarverslagen:

  1. Jaarverslag 2016 pdf
  2. Jaarverslag 2015 pdf
  3. Jaarverslag 2014 pdf
  4. Jaarverslag 2013 (e-magazine)
  5. Jaarverslag 2012 (pdf)
  6. Jaarverslag 2011 (pdf)
  7. Jaarverslag 2010 (pdf)
 • Jaarrekeningen

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2017 (pdf)

  Integrale jaarrekening Fontys Hogescholen 2016 (pdf)