Jaarverslagen

Focus op 2020

Nadat we in 2016 met het opstellen van Fontys Focus 2020 veel in beweging hadden gezet, vormde 2017 het jaar waarin Fontys kleur bekende. Om onze ambitieuze doelen voor 2020 te halen, zijn keuzes nodig. De belangrijkste wellicht is de keuze voor TEC for Society als Fontysbreed zwaartepunt voor onderwijs en onderzoek. Op die manier bereiden we - altijd in nauwe samenwerking met het werkveld - onze studenten voor op het vinden van een betekenisvolle plek in de samenleving. Lees meer hierover en over alle andere activiteiten binnen onze kennisinstelling in 'Kleur bekennen', het Fontys Bestuursverslag 2017 (pdf).

Eerder verschenen jaarverslagen:

  1. Jaarverslag 2016 pdf
  2. Jaarverslag 2015 pdf
  3. Jaarverslag 2014 pdf
  4. Jaarverslag 2013 (e-magazine)
  5. Jaarverslag 2012 (pdf)
  6. Jaarverslag 2011 (pdf)
  7. Jaarverslag 2010 (pdf)