Inbedding in de omgeving

De omgeving, die steeds internationaler wordt, bepaalt mede het speelveld van Fontys. Die omgeving kent ook een steeds grotere diversiteit in termen van beroepsgroep en context. Deze diversiteit wordt weerspiegeld in het onderwijsaanbod van Fontys.

Fontys kent zeer uiteenlopende groepen stakeholders: (potentiële) studenten, medewerkers, ouders van studenten, alumni, beroepsbeoefenaren, werkgevers, vertegenwoordigers van toeleverend en afnemend onderwijs en overheden. Zowel op concern- als instituutsniveau onderhouden we systematisch relaties met stakeholders, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de alumni en het werkveld. Ook bouwt Fontys op beide niveaus aan structurele relaties met binnen- en buitenlandse hogescholen of universiteiten.
 • Regionaal

  Het bestuur van Fontys is een groot voorstander van interdisciplinaire samenwerking tussen Fontysinstituten en externe partners. Op zeer uiteenlopende gebieden werkt Fontys samen met overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is Brainport, het samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en researchinstellingen voor innovatie en kennisindustrie.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Nationaal

  De Branchecode Governance bindt alle leden van de Vereniging Hogescholen. De code legt belangrijke spelregels vast voor bestuur en toezicht van de hogescholen. Het College van Bestuur van Fontys is ingericht conform de uitgangspunten van de Branchecode Governance en conformeert zich aan deze code. Zo werken we ook mee aan de voortdurende verbetering van het hoger beroepsonderwijs. Door goede regelgeving, financiering, afspraken en omstandigheden moeten hogescholen in staat zijn goede afgestudeerden af te leveren. Dat zijn studenten die geleerd hebben hun talenten te ontplooien en kritisch en creatief naar hun vakgebied te kijken. Die verder diepgaande kennis hebben opgedaan om op de arbeidsmarkt toegevoegde waarde te leveren. De Vereniging Hogescholen bevordert de condities daarvoor.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Internationaal
  • Het verrijken van het curriculum door - Internationale content toe te voegen aan het onderwijs, het onderwijs te verbinden met internationale (onderzoeks)projecten en te participeren in internationale netwerken. Zo draagt internationalisering bij aan de kwaliteit van het curriculum.
  • Voorbereiding op de internationale beroepspraktijk door - Studenten de mogelijkheid te bieden om een deel van hun studie of stage in het buitenland uit te voeren, door internationaal georiënteerde docenten voor de klas te zetten en door het realiseren van een internationale campusomgeving (‘internationalisation at home’).
  • Het inspireren en internationaliseren van docenten door - Docenten de mogelijkheid te bieden een internationale ervaring op te doen en deze toe te passen in het onderwijs. Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van Fontys en daarmee aan de reputatie van Fontys als toonaangevende University of Applied Sciences, in Nederland en in de rest van de wereld.

  Erasmus+

  Erasmus+ (2014-2020) is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Fontys neemt deel aan het Erasmus+ programma en heeft hiervoor het Erasmus Charter for Higher Education toegekend gekregen. Voor meer informatie over de Internationaliseringsstrategie in het kader van Erasmus verwijzen wij graag naar het Erasmus Policy Statement.