Internationaal

  • Het verrijken van het curriculum door - Internationale content toe te voegen aan het onderwijs, het onderwijs te verbinden met internationale (onderzoeks)projecten en te participeren in internationale netwerken. Zo draagt internationalisering bij aan de kwaliteit van het curriculum.
  • Voorbereiding op de internationale beroepspraktijk door - Studenten de mogelijkheid te bieden om een deel van hun studie of stage in het buitenland uit te voeren, door internationaal georiënteerde docenten voor de klas te zetten en door het realiseren van een internationale campusomgeving (‘internationalisation at home’).
  • Het inspireren en internationaliseren van docenten door - Docenten de mogelijkheid te bieden een internationale ervaring op te doen en deze toe te passen in het onderwijs. Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van Fontys en daarmee aan de reputatie van Fontys als toonaangevende University of Applied Sciences, in Nederland en in de rest van de wereld.

Erasmus+

Erasmus+ (2014-2020) is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Fontys neemt deel aan het Erasmus+ programma en heeft hiervoor het Erasmus Charter for Higher Education toegekend gekregen. Voor meer informatie over de Internationaliseringsstrategie in het kader van Erasmus verwijzen wij graag naar het Erasmus Policy Statement.

U-Map: internationaal profileringsinstrument van instellingen voor hoger onderwijs

Met het lidmaatschap van U-Map profileert Fontys zich internationaal als instelling voor hoger onderwijs. U-Map stelt zich namelijk ten doel de diversiteit van het internationale hogeronderwijslandschap in kaart te brengen en actueel te houden. Aan de hand van dimensies en indicatoren leveren hbo-instellingen en universiteiten uit Europa maar ook daarbuiten eens in de drie jaar hun gegevens aan. De dimensies weerspiegelen de kenmerken van de instellingen en maken de verschillen en overeenkomsten in activiteiten zichtbaar in onder meer de studentenpopulatie, het aanbod aan educatieve programma’s, de betrokkenheid bij onderzoek en kennisoverdracht.

Door deelname aan U-Map beschikt iedere hogeronderwijsinstelling over een eigen U-Map Profiel in de vorm van een zonnestraalgrafiek. Hiermee kunnen de participerende instellingen zich profileren op de onderwijsmarkt. Het U-Map Profiel kan ook worden ingezet bij benchmarking en bij de ontwikkeling van interinstitutionele samenwerking.

Sfeerafbeelding Fontys