Internationaal

  • Het verrijken van het curriculum door - Internationale content toe te voegen aan het onderwijs, het onderwijs te verbinden met internationale (onderzoeks)projecten en te participeren in internationale netwerken. Zo draagt internationalisering bij aan de kwaliteit van het curriculum.
  • Voorbereiding op de internationale beroepspraktijk door - Studenten de mogelijkheid te bieden om een deel van hun studie of stage in het buitenland uit te voeren, door internationaal georiënteerde docenten voor de klas te zetten en door het realiseren van een internationale campusomgeving (‘internationalisation at home’).
  • Het inspireren en internationaliseren van docenten door - Docenten de mogelijkheid te bieden een internationale ervaring op te doen en deze toe te passen in het onderwijs. Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van Fontys en daarmee aan de reputatie van Fontys als toonaangevende University of Applied Sciences, in Nederland en in de rest van de wereld.

Erasmus+

Erasmus+ (2014-2020) is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Fontys neemt deel aan het Erasmus+ programma en heeft hiervoor het Erasmus Charter for Higher Education toegekend gekregen. Voor meer informatie over de Internationaliseringsstrategie in het kader van Erasmus verwijzen wij graag naar het Erasmus Policy Statement.