Nationaal

De Branchecode Governance bindt alle leden van de Vereniging Hogescholen. De code legt belangrijke spelregels vast voor bestuur en toezicht van de hogescholen. Het College van Bestuur van Fontys is ingericht conform de uitgangspunten van de Branchecode Governance en conformeert zich aan deze code. Zo werken we ook mee aan de voortdurende verbetering van het hoger beroepsonderwijs. Door goede regelgeving, financiering, afspraken en omstandigheden moeten hogescholen in staat zijn goede afgestudeerden af te leveren. Dat zijn studenten die geleerd hebben hun talenten te ontplooien en kritisch en creatief naar hun vakgebied te kijken. Die verder diepgaande kennis hebben opgedaan om op de arbeidsmarkt toegevoegde waarde te leveren. De Vereniging Hogescholen bevordert de condities daarvoor.

Sfeerafbeelding Fontys