Onze missie

Sfeerafbeelding Fontys

De opdracht van Fontys

Het bieden van inspirerend, uitdagend, hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek dat betekenisvol is voor de samenleving.
Ons onderwijs en onderzoek sluiten direct aan bij de actuele en toekomstige vragen en behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving. Samen met onze partners in de samenleving willen wij de vragen van de toekomst mede formuleren, agenderen, onderzoeken en zo mogelijk oplossen.

Fontys is de grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland. Dat maken we elke dag waar.