Onze uitgangspunten

Fontys is in zijn diversiteit en disciplinaire breedte de grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland. Met de hier boven beschreven opdracht stellen we onszelf tot taak om de hogeschool verder te ontwikkelen als kennisinstelling voor de regio. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten.

Sfeerafbeelding Fontys

Groei door aandacht en uitdaging

‘Groei door aandacht en uitdaging’ is ons motto. We bieden elke student ruimte om zijn talenten te ontplooien in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen. Door middel van uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek brengen we het maximale uit de student naar boven. Hierdoor ontwikkelt hij zich tot een vakbekwame professional met de juiste vaardigheden die aansluiten bij de toekomstige vragen en uitdagingen van de maatschappij en het werkveld.
De beroepsgerichte, persoonlijke en socialiserende vorming zijn voor Fontys één samenhangend geheel. Elke medewerker en elke docent wordt uitgedaagd zich te verbeteren en te blijven ontwikkelen. En we dagen onze maatschappelijke partners uit tot groei en ontwikkeling door onze uitdagende en kritische houding en werkwijze.

Groot in kleinschaligheid

Fontys is groot omdat we als brede hogeschool bijna alle sectoren in de samenleving bedienen. Daarmee zijn we thuis in veel disciplines. Dat stelt ons in staat om in de breedte bij te dragen aan de complexe en multidisciplinaire uitdagingen van de maatschappelijke agenda’s.
En Fontys is groot in kleinschaligheid. Het onderwijs is kleinschalig georganiseerd. Zo laten we de student groeien als professional en als individu in de dagelijkse praktijk. Voor de studenten is de beroepsopleiding de thuisbasis. Het is een stimulerende en inspirerende onderwijsleeromgeving: herkenbaar en persoonlijk. Met eigen docenten en een eigen ruimte in de gebouwen. Medewerkers zijn herkenbaar en worden gezien. Dat bindt en boeit. Fontys is dan ook herkenbaar door een cultuur van verschil en eigenheid in de breedte van de organisatie.

Transparant en aanspreekbaar

We voeren op transparante wijze een professionele dialoog met in- en externe stakeholders. Daarmee zijn we aanspreekbaar op ons handelen en onze bijdrage aan de veranderingen in de samenleving. We nemen zelf verantwoordelijkheid voor onze kwaliteit en onze maatschappelijke betekenis en zoeken actief de kansen op om ons daarover extern te verantwoorden. Intern gaat de aandacht uit naar het elkaar aanspreken en het afleggen van verantwoording.