College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de missie, onderwijsvisie, strategie en doelstellingen van de organisatie én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht. Na deze termijn kunnen zij worden herbenoemd. Het College van Bestuur bestaat uit drie personen met een onderlinge taakverdeling van horizontale en verticale portefeuilles. De CvB-leden zijn samen én ieder afzonderlijk jegens de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend. De verantwoordelijkheidsgebieden staan op de profielpagina van ieder bestuurslid.

Nienke Meijer

Nienke Meijer is sinds december 2013 voorzitter van het College van Bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de primaire processen Onderwijs en onderzoek, Zakelijke dienstverlening, en Cultuur en organisatie. Ook vallen de ondersteunende processen Studentenzaken en -voorzieningen, Veiligheid, en Duurzaamheid in haar portefeuille. Verder is Nienke verantwoordelijk voor de instituten in het domein Educatie, en vertegenwoordigt zij Fontys in de regio Eindhoven en Den Bosch, en op landelijk niveau. Nienke studeerde organisatie en sociale psychologie en marketing. Voordat ze in 2009 als lid toetrad tot het CvB van Fontys Hogescholen, werkte Nienke gedurende 20 jaar in de kranten- en uitgeefwereld - bij VNU, dat later overging in Koninklijke Wegener NV, nu een divisie van Mecom Group. Ze was hier senior marketing manager Intermediair Weekblad, directeur van kabelkrant TV Gazet, adjunct-directeur Dagblad de Limburger en directeur/ uitgever van het Eindhovens Dagblad, en chief marketing officer en groepsdirecteur consumentenmarkt in het directieteam van Wegener.

Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van Nienke

Sfeerafbeelding Fontys

Secretaresse Nienke Meijer: 
Birgit van Beek-Evers
b.vanbeekevers@fontys.nl
tel: 08850 83739

Hans Nederlof

Hans Nederlof is sinds 2015 lid van het College van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen Huisvesting en Facilitaire Zaken, Personeel en Organisatie, Arbeidsvoorwaarden en Arbo, Financiën, ICT, en Control. Ook is hij verantwoordelijk voor de instituten in het domein Economie, en vertegenwoordigt hij Fontys in de regio's Venlo en Sittard. Voordat hij bij Fontys in dienst trad, was Hans directeur financiën & concerncontrol bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Rijswijk. Hiervóór was hij onder meer werkzaam als Chief Information Officer (CIO) en Chief Financial Officer (CFO) bij overheidsorganisaties, met name voor hoger onderwijsinstellingen waaronder de Hanzehogeschool. Hij is deskundig op het gebied van financiën, ICT, control, en kwaliteits- en risicomanagement. Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van Hans.

Sfeerafbeelding Fontys

Secretaresse Hans Nederlof:
Desirée Dobbelsteen d.dobbelsteen@fontys.nl
tel: 08850 71198

Monique van de Donk
m.vandedonk@fontys.nl
tel: 08850 74887

Joep Houterman

Joep Houterman is sinds 1 augustus 2018 lid van het College van Bestuur. Binnen het CvB is Joep verantwoordelijk voor het primaire proces Onderwijs & Onderzoek, en voor de ondersteunende processen Internationalisering, Kwaliteitszorg & Audit, en Marketing & Communicatie. Ook is hij verantwoordelijk voor de instituten van het domein Mens en Maatschappij en Techniek. Hij vertegenwoordigt Fontys in de regio Tilburg. Joep is een ervaren onderwijsbestuurder. Voordat hij bij Fontys begon, was hij vice-voorzitter van het College van Bestuur van 'groene kennisinstelling' Aeres. Daarvóór was hij onder meer manager/directeur bij Stoas Groep en waarnemend directeur/bestuurder bij Nuffic. In 1987 rondde Joep zijn studie zoötechniek (tropische veehouderij) af aan Wageningen Universiteit. Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van Joep.

Sfeerafbeelding Fontys

Secretaresse Joep Houterman:
Sandra Crooijmans
s.crooijmans@fontys.nl
tel 08850 74818

Ondersteuning & advies

Het College van Bestuur wordt in bestuurlijke, strategische en juridische zaken geadviseerd door de secretaris Leny Scheepers en adjunct-secretaris Jessie Rutten.

Leny Scheepers

Leny is sinds 2007 secretaris van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Fontys. Ze studeerde achtereenvolgens Logopedie, Sociale Pedagogiek, eerstegraads Lerarenopleiding hbo-gezondheidszorg en Strategische Marketing. Leny was binnen Fontys eerder hoofd opleiding Logopedie, manager contractactiviteiten Fontys Hogeschool Verpleegkunde, en senior beleidsadviseur Marketing bij de toenmalige Raad van Bestuur.

Sfeerafbeelding Fontys

h.scheepers@fontys.nl
tel. 08850 75912

Jessie Rutten

Jessie is sinds 2015 adjunct-secretaris van het College van Bestuur van Fontys. Ze studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkte voordat ze bij Fontys in dienst trad, als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris in het sociale domein.

Sfeerafbeelding Fontys

j.rutten@fontys.nl
tel. 08850 74240

Sander Peters

Sander Peters is sinds 2017 speechschrijver/communicatieadviseur voor het College van Bestuur van Fontys. Hij studeerde geschiedfilosofie aan de Universiteit Utrecht, en heeft jarenlange ervaring als tekst- en speechschrijver op het vlak van onderwijs, innovatie en kenniseconomie.

Sfeerafbeelding Fontys

sander.peters@fontys.nl
tel. 06 38110955

Johan Struik

Johan Struik is vanaf januari 2019 bestuursadviseur van het College van Bestuur van Fontys. Als secretaris ondersteunt hij de commissies Studentsucces, Kwaliteit, Onderzoek, Informatievoorziening, Relaties en werkveld, en Strategische planning.

Sfeerafbeelding Fontys

 1. Bezoldiging van het College van Bestuur over 2017
 2. Bestuurskosten van het College van Bestuur over 2017
 3. Marap III 2018

Secretaresse van bestuursstaf

Anya Sondak
a.sondak@fontys.nl
tel: 08850 83197

 • Bestuurssecretariaat

  Bestuurssecretariaat

  Het bestuurssecretariaat ondersteunt het College van Bestuur en bestaat uit:

  Birgit van Beek-Evers

  Ondersteuning Nienke Meijer

  Sfeerafbeelding Fontys

  Monique van de Donk

  Ondersteuning Hans Nederlof

  Sfeerafbeelding Fontys

  Desirée Dobbelsteen

  Ondersteuning Hans Nederlof

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sandra Crooijmans

  Ondersteuning Joep Houterman

  Sfeerafbeelding Fontys

  Anya Sondak

  Ondersteuning bestuursstaf

  Sfeerafbeelding Fontys