College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en onderwijsvisie, de strategie en de doelstellingen van de organisatie én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De leden van het college zijn voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht en kunnen na het verlopen van deze termijn worden herbenoemd. Het College van Bestuur telt drie personen (momenteel een vacature) met een onderlinge taakverdeling van horizontale en verticale portefeuilles. De leden zijn samen en ieder afzonderlijk jegens de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de wijze waarop de taken worden uitgeoefend. De verantwoordelijkheidsgebieden staan op de profielpagina van ieder bestuurslid.

Nienke Meijer

Nienke Meijer is sinds december 2013 voorzitter van het College van Bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de primaire processen Onderwijs (studentgerelateerde zaken), Zakelijke dienstverlening en Cultuur en organisatie en voor de ondersteunende processen Marketing en communicatie, Onderwijs en onderzoek, Studentenvoorzieningen, Internationalisering en Veiligheid en Duurzaamheid. Ook is zij verantwoordelijk voor de instituten in de domeinen Educatie, Kunsten en Mens en Maatschappij. Nienke vertegenwoordigt Fontys in de regio Eindhoven, Venlo, Sittard en landelijk. Nienke studeerde organisatie en sociale psychologie en marketing. Sinds 1989 was zij werkzaam in de kranten- en uitgeefwereld - bij VNU, dat later overging in Koninklijke Wegener NV, nu een divisie van Mecom Group. Ze doorliep de functies van senior marketing manager Intermediair Weekblad, directeur van kabelkrant TV Gazet, adjunct-directeur Dagblad de Limburger en directeur/ uitgever van het Eindhovens Dagblad. Tot haar benoeming in 2009 als lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen was zij chief marketing officer en groepsdirecteur consumentenmarkt in het directieteam van Wegener.

Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van Nienke

Sfeerafbeelding Fontys

Secretaresse Nienke Meijer:  Ellen Brouns-Segers   t: 08850 81320

Hans Nederlof

Hans Nederlof is sinds 2015 lid van het College van Bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen Huisvesting en Facilitair, Personeel en Organisatie, Financiën en Control. Ook is hij verantwoordelijk voor de instituten in de domeinen Economie en Techniek. Voordat hij bij Fontys in dienst trad, was Hans directeur financiën & concerncontrol bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Rijswijk. Hiervóór was hij onder meer werkzaam als Chief Information Officer (CIO) en Chief Financial Officer (CFO) bij overheidsorganisaties, met name voor hoger onderwijsinstellingen waaronder de Hanzehogeschool. Hij is deskundig op het gebied van financiën, ICT, control, en kwaliteits- en risicomanagement. Kijk hier voor een overzicht van de nevenfuncties van Hans.

Sfeerafbeelding Fontys

Secretaresses Hans Nederlof: Monique van de Donk m.vandedonk@fontys.nl t: 08850 74887 en Desirée Dobbelsteen d.dobbelsteen@fontys.nl t: 08850 71198

Els Verhoef

Els Verhoef is sinds 22 augustus 2017 interim-lid van het College van Bestuur. Zij is binnen het CvB verantwoordelijk voor het proces Onderwijs en Onderzoek en voor de instituten van het domein Mens en Maatschappij en Economie. Els volgt tijdelijk (drieëneenhalve dag per week) Jan Welmers op tot deze functie structureel ingevuld is. Els was van 2004 tot 2012 lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool. Sinds 2012 werkt ze als zelfstandige binnen het hoger onderwijs. In deze periode heeft ze advieswerkzaamheden verricht rondom de portefeuille Onderzoek en Onderwijs, zoals beleidsvorming deeltijdonderwijs en modernisering van curricula. Ook was ze auditor bij de NVAO, lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, lid van de Evaluatie Commissie Prestatieafspraken van het Hoger Onderwijs en heeft ze leiding gegeven aan de dienst Onderwijs en Onderzoek bij een van de hogescholen.

Sfeerafbeelding Fontys

Secretaresse Els Verhoef: Sandra Crooijmans s.crooijmans@fontys.nl t: 08850-74818

Ondersteuning & advies

Het College van Bestuur wordt in bestuurlijke, strategische en juridische zaken geadviseerd door de secretaris Leny Scheepers en adjunct secretaris Jessie Rutten.

Leny Scheepers

Leny studeerde achtereenvolgens Logopedie, Sociale Pedagogiek, eerstegraads Lerarenopleiding hbo-gezondheidszorg en Strategische Marketing. Ze doorliep bij Fontys de functies hoofd opleiding Logopedie, manager contractactiviteiten Fontys Hogeschool Verpleegkunde en senior beleidsadviseur Marketing bij de toenmalige Raad van Bestuur. Sinds 2007 is Leny secretaris van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Fontys.

Sfeerafbeelding Fontys

h.scheepers@fontys.nl tel. 08850 75912

Jessie Rutten

Jessie studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft hiervoor als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris gewerkt in het sociale domein. Sinds 2015 is Jessie adjunct-secretaris van het College van Bestuur van Fontys.

Sfeerafbeelding Fontys

j.rutten@fontys.nl tel. 08850 74240

Sander Peters

Sander Peters (1974) is speechschrijver/communicatieadviseur voor het College van Bestuur.

Sfeerafbeelding Fontys

sander.peters@fontys.nl tel. 06 38110955

Bezoldiging en declaraties College van Bestuur, Marap

  1. Bezoldiging van het College van Bestuur over 2015
  2. Bestuurskosten van het College van Bestuur over 2015
  3. Bestuursrapportage Marap II 2017

Secretaresse van secretaris

Sandra Crooijmans s.crooijmans@fontys.nl tel. 08850 74818

  • Bestuurssecretariaat

    Bestuurssecretariaat

    Het bestuurssecretariaat ondersteunt het College van Bestuur en bestaat uit: