Medezeggenschap

Binnen Fontys vindt medezeggenschap plaats op drie niveaus: centraal, bij de diensten en de instituten en op opleidingsniveau. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) bestaat uit medewerkers en studenten en bespreekt Fontysbrede strategische en tactische onderwerpen met het College van Bestuur. De Dienst Medezeggenschapsraad (DMR) bestaat uit medewerkers en de InstituutsMedezeggenschapsraad (IMR) bestaat uit zowel medewerkers als studenten. Zij bespreken beleidszaken van de betreffende dienst of het instituut met de directeur. Op opleidingsniveau bespreken docenten en studenten in de opleidingscommissie met de opleidingsleidinggevende de uitvoering van het onderwijs en zij dragen bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.

Medezeggenschap is de 'critical friend' van de bestuurder. Partijen erkennen en respecteren elkaars rol en positie binnen de organisatie. Medezeggenschapsraden hebben op een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Ze kunnen de bestuurder te allen tijde gevraagd en ongevraagd adviseren.

Het Centrum voor Medezeggenschap (CvM) is dè partner als het gaat om medezeggenschap en studentenparticipatie. Het CvM ondersteunt op centraal en decentraal niveau door dienstverlening op maat te leveren aan medezeggenschapsraden, opleidingscommissies en hun gesprekspartners. Professionalisering van inspraak en medezeggenschap (door training en scholing) en advisering over de organisatie en inrichting daarvan staan centraal.

Sfeerafbeelding Fontys