Verantwoording en toezicht

Het College van Bestuur legt horizontale verantwoording af aan de stakeholders, omdat alleen een verticale dialoog niet garandeert dat het geleverde product ook overeenstemt met de wensen van de omgeving.
Medewerkers en studenten kunnen o.a. via medezeggenschapsorganen hun stem laten horen. Fontys betrekt haar studenten, medewerkers en het beroepenveld ook actief bij het onderwijs, onderzoek en de contractactviteiten. Om de tevredenheid van de stakeholders te meten houdt Fontys regelmatig tevredenheidmetingen onder studenten, medewerkers en beroepenveld.

meisje met krullend haar in stoel