Privacyverklaring Fontys Hogescholen

Fontys verwerkt persoonsgegevens van relaties, studenten en medewerkers om haar taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs goed te kunnen vervullen. Fontys gaat zorgvuldig om met jouw privacy en persoonsgegevens. En daarover willen we graag duidelijk zijn.

Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarom?  

 • Als je je hebt aangemeld voor een studiekeuze-activiteit van (een of meer) Fontys opleidingen of cursussen. Dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over het evenement. Bijvoorbeeld om je aanmelding voor een open dag te bevestigen en je het programma toe te sturen. We vragen je ook om het evenement na afloop te beoordelen. Met jouw oordeel proberen we onze studiekeuze-activiteiten steeds verder te verbeteren.
  Als je kiest voor “houd mij op de hoogte” informeren we je daarna ook over andere Fontys activiteiten en onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld over toelating, loting en/of aanmelding. Dit doen we op maat, passend bij jouw vooropleiding en aangegeven interesses. En altijd met het doel om jou te ondersteunen bij het maken van de juiste (studie) keuze!

 • Als je Fontys alumnus bent. Of als je je hebt aangemeld voor een Fontys Alumninetwerk of voor een activiteit/de nieuwsbrief van het Fontys professional netwerk. Dan gebruiken we jouw gegevens om je - als je daarvoor toestemming hebt gegeven - op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en evenementen binnen het door jou aangegeven vakgebied of thema, gericht op kennisdeling en/of het vergroten van je carrièrekansen.

  • Als een organisatie een opdracht voor stage/afstuderen bij Fontys heeft aangemeld. Dan worden de organisatie- en contactpersoongegevens opgeslagen in ons relatiesysteem, om de opdrachten beschikbaar te kunnen stellen aan studenten van de passende Fontys opleidingen. 
  • Als je bij Fontys studeert. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om jou als student goed en persoonlijk te kunnen begeleiden tijdens je studie en om aan de wettelijke eisen voor hoger onderwijs te voldoen. Zo moeten wij bijvoorbeeld melden bij DUO wie er staat ingeschreven en wie het diploma van een opleiding behaald heeft.
   • Als je bij Fontys werkt. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving zoals salarisuitbetaling, fiscale eisen en afdracht pensioenen, voor de uitvoering van het interne personeelsbeleid van Fontys en voor de personeelsadministratie.

   Studenten en medewerkers kunnen op het Fontys intranet (na inlog) ook de Fontys privacyreglementen raadplegen.

   In bijgaande (pdf) registers kun je zien welke persoonsgegevens Fontys opslaat en gebruikt:

   Klantcontactcentrum

   Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en tijdens open dagen.

   08850 80000
   Klantcontactcentrum@fontys.nl
   0031610176464
   Sfeerafbeelding Fontys

   • Wil je geen Fontys informatie meer ontvangen?

    Wil je geen informatie of nieuwsbrief van Fontys meer ontvangen?
    Dan kun je je natuurlijk ook weer afmelden!
    Gebruik daarvoor de link of knop ‘afmelden’ in de mail of nieuwsbrief die je van Fontys hebt ontvangen.
    Je kunt natuurlijk ook een mail sturen naar klantcontactcentrum@fontys.nl of bellen met 08850 80000.

   • Bij wie kan ik terecht met vragen?

    Functionaris Gegevenscherming

    Voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens heeft Fontys een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Heb je vragen over hoe Fontys met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je per e-mail contact opnemen. 

    Jouw privacyrechten

    Wil je gebruik maken van jouw privacyrechten om bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen? Neem dan contact op met:

    Fontys zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

   • Beveiliging van persoonsgegevens

    Passende maatregelen

    Fontys draagt zorg voor een goede beveiliging van persoonsgegevens door het treffen van passende technische- en organisatorische maatregelen. Wij maken gebruik van moderne technische IT-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld disk-encryption, two-factor authentication en vulnerability scanning.


    Zorgvuldige omgang

    Fontys zorgt voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Alleen gebruikers die specifiek bevoegd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens. Beveiliging van persoonsgegevens is binnen Fontys een blijvend punt van aandacht. Zo zijn er jaarlijks risicoanalyses en programma’s om meer bewustzijn over het onderwerp te creëren.

    Fontys verkoopt nooit persoonsgegevens aan andere partijen. Fontys verstrekt geen persoonsgegevens, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Uitgangspunt is ook dat gegevens niet op verzoek worden verstrekt, ook niet aan ouders van studenten, partners, etc.

    Als Fontys bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners verlangt Fontys van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

    In het kader van de inschrijving en het behalen van een diploma worden persoonsgegevens verstrekt aan DUO. Ten behoeve van het monitoren van de aansluiting tussen scholen voortgezet onderwijs en mbo-scholen en Fontys koppelt Fontys jaarlijks de behaalde studieresultaten van studenten terug naar de scholen waar deze studenten vandaan komen. Hiervoor geven studenten toestemming bij hun inschrijving.

    Constateer je een zwakke plek in de informatievoorziening? Meld het dan!

    Ondanks de zorg voor de beveiliging van de informatievoorziening kan een zwakke plek voor komen. Ook daar heeft Fontys een duidelijk proces voor ingericht. Externen kunnen een kwetsbaarheid melden via de Fontys Responsible disclosure pagina door middel van het online meldformulier. Fontys studenten en medewerkers worden verzocht om dit direct bij Fontys Hogescholen te doen (via isp-office@fontys.nl).

    Ook als je de kunde bezit om te hacken en je wilt ons testen, bijvoorbeeld in het kader van je studie. Voor meer informatie hieromtrent kan je contact opnemen met het ISP-office ( isp-office@fontys.nl).

   • Personen op Fontys foto's en films
    Tijdens Fontys events worden sfeerbeelden gemaakt. Deze gebruiken we op onze website en social media. Ontdek je een foto/film waar jij op staat en heb je dit liever niet?  Laat het ons weten, dan regelen wij dat deze wordt verwijderd. 

   • Fontys website en cookies
    Op fontys.nl en fontys.edu maken we gebruik van cookies om de gebruikservaring op de website te verbeteren en om (Fontys) advertenties te kunnen tonen. In de Fontys Cookieverklaring vind je hierover alle informatie, ook voor welke cookies wij jouw toestemming nodig hebben.