Kosten en betaling

Kosten voor cursus of training

De kosten voor een cursus of training zijn afhankelijk van diverse factoren. Zo spelen het aantal en duur van de bijeenkomsten, plaats van uitvoering, e.d. een rol. De kosten staan vermeld bij de specifieke cursus of training.

Betaling

Vanuit het aanbiedende instituut ontvang je een factuur die voorafgaand aan de scholing betaald dient te worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig (laten) betalen.

Levenlanglerenkrediet

Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar via DUO geld lenen tegen zeer gunstige voorwaarden, om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het ‘levenlanglerenkrediet’. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.

 • Kosten en betalen collegegeld hbo-opleiding

  In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven kunnen variëren afhankelijk van factoren als nationaliteit, eventueel eerder behaalde graad en opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.


  Regeling collegegeld

  Regeling collegegeld 2018-2019
  Regeling collegegeld 2019-2020

  Wettelijk of instellingscollegegeld?

  Voor de meeste opleidingen geldt het wettelijk vastgestelde collegegeld. In een aantal specifieke situaties is sprake van 'Instellingscollegegeld'. Zie hiervoor de 'Toelichting instellingscollegegeld"

  Betaling collegegeld

  Als je een bankrekening hebt bij een bank die is gevestigd in een SEPA land, dien je het collegegeld ineens of in termijnen te betalen via een digitale (incasso) machtiging. Daarvoor moet je in Studielink je betaalgegevens invoeren en de digitale (incasso) machtiging bevestigen. Bevestigen kan pas als je persoonsgegevens gecontroleerd zijn via Studielink of door Fontys. Na bevestiging van de machtiging vindt de eerste incassoronde plaats in september.

  Betaling via betalingsovereenkomst of paymentletter

  Als je een bankrekening hebt bij een bank die niet is gevestigd in een SEPA land, betaal je via een betalingsovereenkomst of paymentletter.

  Werkgever betaalt je collegegeld

  Als je werkgever jouw collegegeld betaalt, bevestig je zelf, met je eigen rekeningnummer, de digitale machtiging in Studielink. Om de kosten te kunnen declareren, kun je bij je opleiding om een betaalbewijs vragen. Fontys verstrekt geen facturen aan werkgevers. Mocht dit niet voldoende zijn voor je werkgever, neem dan contact op met je opleiding.

  Een ander betaalt je collegegeld (niet je werkgever)

  Betaalt een ander (bijvoorbeeld je ouders) jouw collegegeld, dan ontvang je na het invullen van de betaalgegevens een activeringscode per e-mail. Deze e-mail stuur je door naar de betaler die de digitale machtiging vervolgens bevestigt door in te loggen met de eigen DigiD.

  Hoe regel ik mijn betaling als ik nog minderjarig (<18 jr) ben?

  Kies dan voor de optie ‘iemand anders betaalt’. In Studielink geef je dat als volgt aan: “Wie betaalt het collegegeld = Iemand anders betaalt”. De betalende partij ontvangt per e-mail een link waarmee zijn/haar betaalgegevens ingevoerd kunnen worden, zodat het collegegeld van zijn/haar rekening wordt geïncasseerd. Lukt dit niet? Dan heb je nog de volgende opties.

  Betaling door UAF

  Als de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) het collegegeld voor je betaalt, geef je geen digitale machtiging af in Studielink. De betaling verloopt dan via deze Stichting.

  Wijzigen gegevens

  Tot het moment waarop je de machtiging bevestigt kun je je betaalgegevens nog wijzigen. Ga in Studielink naar “mijn opleidingen”, klik de betreffende opleiding aan, klik op “betaalgegevens” en dan op “wijzig betaalwijze”. Mocht het toch nodig zijn om achteraf wijzigingen aan te brengen, neem dan contact op met je opleiding.

  Beurzen voor Leraren

  Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Circa 7000 leraren kunnen dit jaar starten met een studie. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de website van DUO.
  Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

  Vrijstelling van collegegeld bij een tweede inschrijving in een studiejaar

  Als je in een studiejaar naast Fontys aan een andere onderwijsinstelling een opleiding wilt volgen en je komt bij beide opleidingen in aanmerking voor wettelijk collegegeld, hoef je maar één keer collegegeld te betalen. Vraag vóór aanvang van je opleiding een Bewijs Betaald Collegegeld aan via het secretariaat van je opleiding. Lever dat bewijs vervolgens in bij de andere onderwijsinstelling.

  Heb je je aangemeld voor een minor bij Fontys of volg je al een opleiding bij een andere onderwijsinstelling en wil je een tweede inschrijving bij Fontys? Stuur dan voor aanvang van je opleiding een origineel Bewijs Betaald Collegegeld van de onderwijsinstelling waar je wettelijk collegegeld betaalt naar Dienst Studentenvoorzieningen t.a.v. Studentenadministratie
  Antwoordnummer 10069
  5600 VB Eindhoven.

  Op de hierboven genoemde regeling geldt een uitzondering: als je meerdere inschrijvingen voor een opleiding (in de sectoren Lerarenopleidingen of Gezondheidszorg) hebt en nog niet eerder een L/G-graad hebt behaald, kom je als je voldoet aan de overige vereisten in aanmerking voor wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voor iedere inschrijving wettelijk collegegeld betalen. Voor meer specifieke informatie over meerdere inschrijvingen tegelijkertijd in een studiejaar zie de Regeling Inschrijfvoorwaarden.

 • Beurzen voor leraren

  Voor leraren en hun scholen zijn er diverse mogelijkheden om te investeren in de professionalisering.

  Lerarenbeurs

  Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Circa 7000 leraren kunnen dit jaar starten met een studie. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 31 mei. Alle informatie over de aanvraag is te vinden op de website van DUO.

  Promotiebeurs

  Tot en met 3 maart kunnen bevoegde leraren een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. De tweede ronde loopt tot begin september. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering. Meer informatie vindt u op de website van NWO.

 • Belastingvoordeel

  Als je studeert naast je baan dan maak je studiekosten. Niet alleen voor het lesgeld van de studie, training of cursus, ook voor studiematerialen. Afhankelijk van je situatie kom je in aanmerking voor belastingaftrek van je inkomsten.

  Geldt voor jou een van volgende situaties:

  • Jij of je fiscale partner maken de kosten voor jouw studie of die van je fiscale partner. Kosten voor de studie van je kind mag je niet aftrekken.
  • De opleiding of studie is gericht op jouw (toekomstig) beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Dat betekent dat je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

  dan mag je wellicht je studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken.

  Kies hieronder welke situatie op jou van toepassing is voor meer informatie:

  Meteen weten hoe je jouw aftrek voor studiekosten kunt uitrekenen? Kijk dan bij:

  Bewijzen

  Belangrijk is dat je de gemaakte kosten kunt aantonen. Bewaar dus alle rekeningen en bonnetjes die met jouw opleiding, cursus of training te maken hebben.

  Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst.

  Kantoor Belastingdienst
 • Subsidie en scholingsvoucher

  Alleen nog scholingsvoucher voor langdurige zorg

  Vanaf 3 maart 2017 is alleen nog een scholingsvoucher aan te vragen in de volgende situaties: 

  • Als je een zorgberoep hebt in de langdurige zorg.
  • Als je een zorgberoep in de langdurige zorg had en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt. 

  Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg als je zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

  Voor informatie over deze scholingsvoucher kun je terecht op de website van het UWV.

  Subsidies voortgezet onderwijs

  Ben je van plan om leraar te worden in het voorgezet onderwijs? Bekijk dan het Overzicht stimuleringsregelingen.

  Lees ook:

  Subsidies primair onderwijs

 • Levenlanglerenkrediet

  Maak gebruik van het Levenlanglerenkrediet

  In de huidige snel veranderende arbeidsmarkt is het essentieel om je kennis bij te houden. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen en biedt daarom het Levenlanglerenkrediet. Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen 0 % rente geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende bachelor-, masteropleidingen en Associate degrees van Fontys Pro. De regeling is sinds 1 september 2017 van kracht.

  Hoeveel kan ik lenen?

  Je kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar). Het is niet mogelijk om te lenen voor eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld boeken.

  Wanneer moet ik de lening terugbetalen?

  De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. Je hebt 15 jaar de tijd om de lening (inclusief rente) af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. Je leent dus in feite ‘gratis’.

  Voor welke opleidingen kan ik de lening gebruiken?

  Het Levenlanglerenkrediet is te gebruiken voor door de overheid erkende opleidingen aan een HBO-instelling of universiteit. Dit betekent dat je het krediet kunt gebruiken voor alle HBO-bacheloropleidingen, masteropleidingen en Associate degrees van Fontys.

  Ik ben al eerder gestart met mijn opleiding. Kan ik alsnog lenen?

  Ja dat kan. Ook wanneer je al met je opleiding bent gestart, kun je in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht. Je kunt alleen nog krediet aanvragen voor de resterende studietijd.

  Hoe vraag ik het Levenlanglerenkrediet aan?

  Ga hiervoor naar de website van duo.nl.
  Let op: er wordt geen krediet verstrekt over reeds verstreken maanden.

  Type opleidingen van Fontys Pro: