Uitschrijven

Uitschrijven voor een hbo-bachelor

Stel je bedenkt je omdat je toch liever een andere opleiding wilt gaan volgen. Of je bent begonnen met een opleiding, maar je wilt overstappen naar een andere opleiding. Je bent afgestudeerd maar het studiejaar is nog niet voorbij. In al deze gevallen moet je zelf actie ondernemen om je uit te schrijven bij Studielink.

Verzoek tot inschrijving annuleren

Je kunt je verzoek tot inschrijving via Studielink intrekken zolang je niet bent ingeschreven (status Studielink: Inschrijvingsverzoek ingediend). Als je dat doet ben je geen collegegeld verschuldigd. Ben je eenmaal ingeschreven (status Studielink: Ingeschreven), dan kun je de inschrijving alleen ongedaan maken via een verzoek tot uitschrijving.

Verzoek tot uitschrijving (VTU)

Als je wilt stoppen met je opleiding moet je dit aangeven via Studielink met een Verzoek Tot Uitschrijving. Studielink stuurt dit verzoek naar Fontys Hogescholen. Daar wordt je verzoek beoordeeld en word je definitief uitgeschreven. Wil je je uitschrijven? Ga naar Studielink, log in en kies ‘verzoek tot uitschrijven'. Doorloop vervolgens de stappen van het verzoek. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Je wordt uitgeschreven op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. Afhankelijk van de aard van het collegegeld kun je recht hebben op teruggave van een deel van het collegegeld. Als je uitschrijft in de maanden juli of augustus heb je geen recht op teruggave van een deel van het collegegeld.

Afgestudeerd

Ben je afgestudeerd? Zonder verzoek tot uitschrijving via Studielink blijf je ingeschreven tot het eind van het studiejaar (tot en met 31 augustus). Als je geen herinschrijvingsverzoek hebt gedaan hoef je geen uitschrijfverzoek in te dienen. Je inschrijving wordt dan per 1 september automatisch beëindigd. Je bent in dat geval tot 1 september collegegeld verschuldigd en je ontvangt tot die datum ook studiefinanciering. Bij afstuderen kun je je uitschrijven op de eerste dag van de maand volgend op je examendatum. Ligt je afstudeerdatum in de maanden juli of augustus? Dan heb je geen recht op teruggave van een deel van het collegegeld. Als je wordt uitgeschreven, heb je geen recht meer op studiefinanciering en de studenten OV-chipkaart. Let op: zorg er voor dat je tijdig je studiefinanciering stopzet en op tijd je studenten OV-chipkaart deactiveert. Meer informatie hierover vind je op de site van Dienst uitvoering Onderwijs (DUO).

Opleiding beëindigen, overstappen naar een andere opleiding

Wil je je huidige opleiding niet vervolgen, maar starten met een andere opleiding? Doe dan in Studielink een Verzoek Tot Uitschrijving (VTU) voor je huidige opleiding en een nieuw inschrijfverzoek (VTI) voor je nieuwe opleiding.

Uitschrijven voor een cursus of training

Besluit je vroegtijdig te stoppen met een cursus, training of post-hbo opleiding, neem dan contact op met de contactpersoon van je cursus of opleiding. Van hem of haar hoor je wat de procedure is voor uitschrijven.

Meisje achter pc met Studielink op computerscherm