Leren van en met elkaar

Studeren in deeltijd is een totaal andere vorm van leren met bovendien een ander doel. Het vraagt om een andere benadering van de onderwijsinstelling en van de docenten. Elke deeltijdstudent beschikt over een fundament waar we op voortbouwen in plaats van er een nieuw huis naast te zetten. Studeren in deeltijd betekent niet ‘blanco’ de lesbanken in. Iedereen heeft zelf al het nodige meegemaakt, veel geleerd en tal van ervaringen opgedaan. Dat geldt niet alleen voor studenten, maar ook voor de docenten.

Leren van elkaar

Een docent is niet vanzelfsprekend een deeltijddocent. Het vereist specifieke eigenschappen die verder gaan dan actuele kennis en vaardigheden. De docent vormt de spil in het leerproces dat per individu anders is. Het is de kunst van de docent om zijn kennis en kunde te verbinden met hetgeen studenten al weten en dagelijks in de praktijk brengen. Met als ultieme doel een wisselwerking waarbij leren haast als vanzelf gaat. Leren van en met elkaar, is de rode draad die door het nieuwe deeltijdonderwijs van Fontys loopt.

Jij staat centraal

Bij Fontys beseffen we als geen ander dat het studeren naast je baan, naast je privésituatie, een hele opgave is. Het kost kruim, maar ook hulp van je directe omgeving. Iedereen gaat daar anders mee om. Daarom vindt Fontys het van belang dat we je goed leren kennen, en je (extra) hulp kunnen bieden als dat nodig mocht zijn. Jij als persoon staat centraal en daarom stimuleren we je om verwachtingen, ideeën, aspiraties te delen. Dan kunnen docenten daarop inhaken en zorgdragen voor een voor jou persoonsgericht en gestroomlijnd leerproces