Werkervaring of eerder behaalde diploma’s?

Kan de opleiding worden verkort door werkervaring of diploma's die eerder zijn behaald? De kennis en vaardigheden die een medewerker in de loop der tijd heeft opgedaan zijn minstens zo belangrijk. Bij veel opleidingstrajecten zijn er mogelijkheden om een studie in te korten. Er wordt dan rekening gehouden met een Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Op grond van deze competenties (combinatie van kennis, houding en vaardigheden) kan men al in staat zijn in bepaalde rollen ook bijbehorende taken naar behoren uit te voeren. Bij de keuze voor een studie die aanverwant is aan eerder behaalde diploma’s of werkervaringen, kunnen bepaalde onderdelen van een nieuwe studie wellicht komen te vervallen.

Hoe gaat het in zijn werk

Of iemand hiervoor in aanmerking komt, wordt getoetst in een intake-assessment of geschiktheidsonderzoek. Meer informatie hierover kun is te vinden bij het instituut dat de opleiding aanbiedt. Ga daarvoor naar de opleidingen- en cursuszoeker.

Certificaat