Aanmelding ná 1 mei

Heb je je na 1 mei aangemeld dan is het advies dat je ontvangt bindend, bij een C of D advies vervalt je recht op toelating. Als je het niet eens bent met het advies, of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn dan kun je bezwaar maken. In de Regeling studiekeuzeadvies staat beschreven hoe je bezwaar kunt aantekenen.