Studiekeuzecheck

Wij vinden het belangrijk dat je de juiste opleiding hebt gekozen. Daarom nodigen we je na je aanmelding bij Studielink uit voor de studiekeuzecheck. Deze bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een contactmoment met de opleiding. Op basis hiervan krijg je een studiekeuzeadvies. Zo weet je of de gekozen studie bij je past of wat je eventueel kan doen om deze passend te maken. .

Voor wie

De studiekeuzecheck is verplicht voor alle aanmelders voor het eerste jaar van een voltijd bacheloropleiding of Associate degree opleiding, met uitzondering van selectieopleidingen. Voor deze opleidingen kunnen andere procedures en aanmelddata gelden.

Vragenlijst en contactmoment

Na aanmelding voor de opleiding ontvang je een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Deze bestaat onder andere uit vragen over je vooropleiding, je vaardigheden en je motivatie voor jouw keuze. Na retourzending krijg je binnen 4 weken een uitnodiging voor een contactmoment met de opleiding. De invulling van dit contactmoment verschilt per opleiding. Het kan bijvoorbeeld kan een individueel of een groepsgesprek zijn. In je uitnodigingsmail krijg je hierover meer informatie.

NB: het contactmoment hoeft niet persé plaats te vinden voor 1 mei

Advies

Na het contactmoment ontvang je binnen 10 werkdagen een studiekeuzeadvies per e-mail. Dit advies is serieus en goed onderbouwd. Maar het blijft een advies. Je bepaalt zelf of je start met de opleiding. Vanzelfsprekend ben je alleen toelaatbaar als je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van de opleiding.

Als je je ná 1 mei aanmeldt voor een opleiding in Studielink, dan vervalt je recht op toelating en is het advies wel bindend. De toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt dan of je wordt toegelaten.

Begeleiding

Als je na het studiekeuzeadvies twijfelt aan je studiekeuze, dan begeleiden onze studiekeuzeadviseurs je bij de vervolgstappen. Samen komen we tot de juiste studiekeuze voor jou.

Bij de start van de opleiding zijn jouw sterke en zwakke punten bij jezelf en je eigen studieloopbaanbegeleider van de opleiding bekend. Hierdoor kun je als student op maat worden begeleid, wat jouw kans op studiesucces vergroot. Indien na de start blijkt dat de gekozen studie toch niet bij je past, dan word je direct geholpen met switchen om studievertraging te beperken of voorkomen.

Soms bestaan er bijzondere omstandigheden waaronder je gaat studeren. Ook hierbij ondersteunt Fontys je. Zo begeleiden wij studenten met een fysieke of psychische functiebeperking in welke vorm dan ook en studenten die naast de studie aan topsport doen. Ook deze omstandigheden worden in de studiekeuzecheck meegenomen.

Landelijk meldpunt Studiekeuze

Heb je na de studiekeuzecheck opmerkingen die je liever niet met ons bespreekt? Je kunt dan contact opnemen met het Landelijke Meldpunt Studiekeuze. De studentenvakbonden LSVb en ISO beheren dit meldpunt.

Aanmelden - studiekeuzecheck

Je hebt een studiekeuze gemaakt! We checken na jouw aanmelden of de opleidingen echt bij jou lijkt te passen door de studiekeuzecheck. Hoe dat werkt zie je hier.

  • Aanmelding ná 1 mei

    Heb je je na 1 mei aangemeld dan is het advies dat je ontvangt bindend, bij een C of D advies vervalt je recht op toelating. Als je het niet eens bent met het advies, of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn dan kun je bezwaar maken. In de Regeling studiekeuzeadvies staat beschreven hoe je bezwaar kunt aantekenen.