Uitschrijven

Het is mogelijk om je uit te schrijven in één van de volgende gevallen:

  • Als je de verkeerde studiekeuze hebt gemaakt, je studie te zwaar vindt of bij bijzondere omstandigheden;
  • Als je een bindend negatief studieadvies hebt ontvangen;
  • Als je bent afgestudeerd (gedurende het studiejaar).

Verkeerde studiekeuze

Je hebt een opleiding gekozen, maar het is niet wat je ervan hebt verwacht, het niveau van de opleiding is te hoog of je loopt tegen bijzondere omstandigheden aan die je studie(succes) negatief beïnvloeden. In eerste instantie bespreek je dit met je studieloopbaanbegeleider en die kan je doorverwijzen naar het studieloopbaancentrum of een decaan / psycholoog. 

Besluit je toch om je uit te schrijven?

  • Schrijf je uit bij Studielink;
  • Zet je studiefinanciering en je OV reisproduct stop via DUO.

Bindend negatief studieadvies

Na ontvangst van een bindend negatief studieadvies wordt je inschrijving door Fontys beëindigd met ingang van de eerste maand na de datum waarop het bindend negatief studieadvies is afgegeven. Je moet wel zelf je studiefinanciering en OV reisproduct stop zetten via DUO.

Afstuderen

Bij afstuderen kun je indien je dat wenst een verzoek tot uitschrijven indienen bij Studielink. Je wordt dan uitgeschreven op de eerste dag van de maand volgend op je uitschrijfverzoek (m.u.v. juli en augustus). Je mag ook voor het resterende deel van het collegejaar ingeschreven blijven. In dat geval kies je in Studielink voor de optie 'niet herinschrijven'. Bekijk ook de handleiding van Studielink over 'ik wil me niet herinschrijven'
Vergeet ook hier niet om je studiefinanciering en OV reisproduct stop te zetten via DUO.

Restitutie collegegelden

Indien je je studie hebt beëindigd kun je in sommige gevallen recht hebben op restitutie van collegegelden. Of je in jouw situatie recht hebt op restitutie collegegelden lees je hier.

Meisje achter pc met Studielink op computerscherm