Beroep, bezwaar en klachten

Het Studentenloket van Fontys Hogescholen kent een aantal procedures. Afhankelijk van je probleem volg je de procedure die daarbij hoort.

Beroepsprocedure College van beroep voor de examens

Ben je het niet eens bent met het gekregen bindend negatief studieadvies, de beslissing van een examinator of examencommissie? Dan volg je de beroepsprocedure College van beroep voor de examens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over het aantal behaalde studiepunten, vrijstellingsverzoeken of toelating tot tentamens.

Je kunt eerst herziening van de beslissing vragen bij de examencommissie van je eigen opleiding. Je hoeft dat echter niet te doen. Zeker niet als je als student belang hebt bij een rechtstreeks beroep bij het College of wanneer er sprake is van een bindend negatief studieadvies. Dan dien je direct je beroep in bij het college van beroep voor de examens. Fontysstudenten dienen hun beroep in via de portal.

Bezwaarprocedure College van Bestuur

Ben je het niet eens met een beslissing gemaakt door of namens het instellingsbestuur of een instituutsdirecteur? Dan volg je de bezwaarprocedure. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over de toelating tot de opleiding, de inschrijving en gedrags- en ordemaatregels.

Klachtenprocedure College van Bestuur

Ben je het niet eens met een feitelijke gedraging van een medewerker van Fontys? Of met organisatorische zaken van Fontys? Dan kan je een klacht indienen bij het College van Bestuur volgens de Fontys Klachtenprocedure. Voordat je dat doet raden wij je aan om eerst de interne klachtenprocedure bij het eigen instituut te volgen.

Ben je het niet eens met de toepassing van de privacyreglementen? Dan dien je een klacht in bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Meer informatie over de procedures vind je in hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut.

Sfeerafbeelding Fontys

Een beroep, bezwaar of klacht kan worden ingediend bij het Studentenloket.

Online beroepschrift indienen

Studenten van Fontys Hogescholen dienen een beroepschrift direct online in te dienen via fontys.nl/studentenloket (inloggen vereist).

E-mailadres:

studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl

Postadres:

Studentenloket Fontys Hogescholen
postbus 347
5600 AH Eindhoven