Incassodata

Bij betaling in termijnen

Er wordt geïnd in maximaal 9 gelijke termijnen op of rond de 26e van de maand, met uitzondering van de eerste incasso op 12 september. Afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving, schuift de incasso al dan niet door naar 26 september of de volgende maand. Het nog te betalen bedrag wordt vervolgens verdeeld over de nog resterende termijnen tot en met mei. Let op: Voor betaling in termijnen wordt € 24,00 administratiekosten per studiejaar berekend. Deze kosten worden gelijktijdig met de eerste termijn afgeschreven.

Bij betaling ineens

Als je start met je studie op 1 september vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond 12 september. Start je na 1 september dan schuift de incasso mogelijk door naar 26 september of de 26e van de volgende maand, dat is afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving.

Let op: Als je je 'verzoek tot inschrijving' voor het huidig studiejaar na de datum van de laatste incasso (op of rond 26 mei) hebt ingediend, is alleen betaling ineens mogelijk.

Start je in februari?

Stroom je tussentijds in of kies je voor een opleiding met een februari instroom, dan vindt incasso van je collegegeld plaats op of rond de 26e van de maand, afhankelijk van de verwerkingstijd na jouw inschrijving. Ook hier geldt dat de laatste incassoronde plaats vindt op of rond 26 mei.

In alle gevallen (betaling in termijnen of ineens) ontvang je voorafgaand aan iedere incasso een bericht waarin je word geinformeerd over de exacte datum van incasso.