Restitutie collegegelden

Restitutie wettelijk collegegeld

Als student heb je de mogelijkheid om je inschrijving voor een opleiding op elk gewenst moment te beëindigen. Voor de (hele) maanden waarin je niet ingeschreven staat, ben je geen wettelijk collegegeld meer verschuldigd. Voor deze maanden vindt restitutie plaats van het eventueel teveel betaalde wettelijk collegegeld voor zover er geen vorderingen open staan. 

Wanneer er sprake is van een beëindiging van de inschrijving voor de maanden juli en augustus vindt geen reductie* plaats, tenzij er sprake is van overlijden van de student of de directeur toestemming voor reductie verleent. Restitutie vindt plaats nadat de storneringstermijn​ (56 dagen na de laatste incasso) is verstreken.

Restitutie instellingscollegegeld

Wanneer voor jou instellingscollegegeld is bepaald, ben je dit voor het hele studiejaar verschuldigd en vindt er dus geen reductie plaats over de maanden dat je niet ingeschreven staat, tenzij er sprake is van afstuderen, overlijden of de directeur van de opleiding toestemming voor reductie verleent.

​​​*​Reductie houdt in het reduceren/verminderen van ​het verschuldigde bedrag.​