Associate degree-Bachelor-Master

Bij Fontys bieden we opleidingen aan op diverse niveaus.

Wat is een Associate Degree?

Een Associate degree is een wettelijk erkende hbo-opleiding met een duur van 2 jaar. Het niveau van de opleiding ligt tussen mbo niveau 4 en een hbo-bachelor (niveau 5) en kent geen propedeuse. Als je de opleiding hebt afgerond heb je een officieel diploma. Lees hier meer over de associate degree.

Wat is een Bachelor?

Een normale hbo-opleiding heeft een studieduur van 4 jaar en 240 studiepunten. De opleiding leidt altijd op tot een beroep. De graad die je behaalt bij het afronden van de opleiding is die van Bachelor.

Wat is een Master?

Na de bacheloropleiding kun je een hbo-masteropleiding volgen. Deze opleidingen hebben minimaal een lengte van 1 jaar een 60 studiepunten. Er zijn tevens masteropleidingen van 90, 120 en 240 studiepunten.  Niet alle bacheloropleidingen in het hbo hebben een aansluitende masteropleiding. Het is ook mogelijk om via een pre-master (schakelprogramma) deel te nemen aan een masteropleiding van een universiteit.

Voltijd

Voor een voltijdstudie volg je overdag onderwijs, in welke vorm dan ook; colleges, projectgroepen en stage. Per studiejaar dien je 60 studiepunten te behalen. Dit komt overeen met 1680 uren per studiejaar. Je hebt voor deze vorm van onderwijs recht op studiefinanciering.

Deeltijd

Een deeltijdstudie vraagt een combinatie tussen opleiding, werk en privé. Je volgt onderwijs gedurende bepaalde dag- en/of avonddelen. Om deel te kunnen nemen aan deeltijdonderwijs moet je in sommige gevallen relevante werkervaring hebben opgedaan of werkzaam zijn in de sector waarvoor je ook de opleiding volgt. Voor deze vorm van onderwijs heb je geen recht op studiefinanciering.

Duaal

Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. Het onderwijs dat je volgt sluit nauw aan bij opdrachten op het werk. Als je deze opleiding wilt volgen kan dat dan ook alleen met een contract tussen je werkgever, jou en Fontys.Naast het salaris van je werkgever heb je bij deze vorm tevens recht op studiefinanciering.  

De hbo-opleiding die je volgt, is opgedeeld in een aantal fases

Propedeuse

Het eerste jaar van je opleiding is de propedeuse. Tijdens dit eerste oriënterende jaar wordt duidelijk of je de opleiding hebt gekozen die bij je past. Als je de propedeuse haalt, krijg je een propedeusegetuigschrift. Fontys meldt dit aan DUO. Je komt vervolgens in de postpropedeutische fase van de Bacheloropleiding of het Associate-degreeprogramma. Studenten met een hbo-propedeuse zijn op veel universiteiten ook toelaatbaar tot een vergelijkbare bacheloropleiding. Voor de meeste universitaire opleidingen heb je wel een toelatingsbeschikking nodig.

Major – Minor

De bacheloropleiding omvat in totaal 240 studiepunten. De meeste opleidingen hebben een major van 210 studiepunten en een minor van 30 studiepunten. Als de opleiding een minor heeft, is deze bedoeld om je kennis te verbreden buiten de eigen opleiding om.

ECTS

ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. In Nederland staat een studiepunt gelijk aan 28 uren studiebelasting. Een volledig studiejaar bestaat uit 42 studieweken. In een studiejaar ontvang je 60 studiepunten. Dit zijn de ECTS-studiepunten. Het aantal studiebelastingsuren kan per Europees land verschillen van 25 tot 30 uren, maar een studiejaar omvat wel altijd 60 ECTS-credits.

Dit studiepuntensysteem is gebaseerd op de werkbelasting van de student en zijn leeruitkomsten of eindtermen. Het is een Europees systeem, dat in 1999 is gestart en inmiddels in de meeste Europese landen is ingevoerd.

Naast het studiepuntensysteem is het ECTS vooral een standaard om de verworvenheden en prestaties van studenten in het Europese hogeronderwijssysteem met elkaar te kunnen vergelijken en beoordelen.


 • Diploma

  Graden en titels

  Als je afstudeert, heb je recht op een graad of een titel. De graad wordt verleend door Fontys.

  Associate-degreeprogramma

  Als je het examen van het associate-degreeprogramma hebt gehaald, krijg je de graad Associate Degree. De afkorting is Ad. Er komt geen toevoeging achter.

  Bacheloropleiding

  • Als je slaagt voor een bacheloropleiding mag je een bachelorgraad voeren. Fontys heeft een register waarin alle door Fontys gevoerde graden staan vermeld. Je mag een afkorting van je graad achter je naam plaatsen: een B gevolgd door een afkorting, bijvoorbeeld Bachelor of Education wordt B Ed.
  • Je kunt er ook voor kiezen om de (oude) titel "baccalaureus" te voeren. Deze wordt als bc voor je naam geplaatst
  • Afgestudeerden uit het domein techniek kunnen de titel "ingenieur", afgekort tot ing. en geplaatst voor de naam gebruiken
  • Wanneer je een titel of graad wilt gebruiken, moet je wel kiezen tussen titel of graad. Allebei kan niet.

  Masteropleiding

  Ook de hbo mastergraad mag in de naamsvermelding tot uitdrukking gebracht worden, afgekort tot M met eventuele toevoeging en geplaatst achter de naam. Voor de HBO master is géén (oude) titel beschikbaar.

  Getuigschrift

  Als je afgestudeerd bent, krijg je een getuigschrift hoger beroepsonderwijs.
  De overheid heeft voorwaarden gesteld aan het niveau, de kwaliteit en betrouwbaarheid van getuigschriften. De opleiding die je hebt gevolgd is geaccrediteerd door de NVAO en samen met de eisen die de overheid heeft gesteld, wordt de waarde van een getuigschrift duidelijk.
  Het getuigschrift dat je ontvangt is dan ook een waardedocument. Ieder getuigschrift dat door Fontys wordt afgegeven heeft echtheidskenmerken. Je krijgt ook een diplomasupplement.

  Zodra jij geslaagd bent, gaat er ook een melding naar DUO. Je bent dan bij DUO bekend als gediplomeerde.

  Vermoeden van fraude

  Wanneer er een vermoeden bestaat, dat iemand onterecht met een papier rondloopt dat lijkt op een Fontysgetuigschrift, dan is het belangrijk dat je dit meldt bij Fontys. Er wordt altijd een onderzoek ingesteld naar het vermoedelijk verkeerde diploma en soms leidt het onderzoek tot vervolging. Diplomafraude is een vorm van valsheid in geschrifte en is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

 •   Diplomasupplement

  Alle studenten bij Fontys krijgen na afronding van hun associate degree, bachelor of master behalve een getuigschrift ook een diplomasupplement, opgesteld volgens het model dat ontwikkeld is door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. Het diplomasupplement wordt automatisch en gratis verstrekt.

  Het diplomasupplement is een toevoeging aan het getuigschrift, dat inzicht geeft in het niveau, de aard en inhoud van de afgeronde opleiding. Het bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten (het transcript of credits en het aantal ECTS studiepunten).

  Het diplomasupplement heeft in heel Europa dezelfde indeling en heeft per instelling hetzelfde format.

 •   Verklaringen

  Engelstalige verklaring van het getuigschrift

  Normaal gesproken is het diplomasupplement een volledige Engelstalige verklaring van je getuigschrift, zodat je deze in feite niet meer nodig hebt. Het kan echter zijn, dat je voor 2005 bent afgestudeerd (diplomasupplementen werden pas vanaf medio 2005 afgegeven), of dat je een getekende Engelstalige verklaring nodig hebt. In dat geval kun je bij je opleiding een Engelstalige verklaring aanvragen van je getuigschrift.

  De verklaring vervangt nooit het getuigschrift en is alleen geldig in combinatie met het originele getuigschrift. De opleiding is verplicht je naar een geldig identiteitsbewijs te vragen en het examendossier te raadplegen. Sommige opleidingen vragen een bijdrage in de kosten.

  Verklaring wegens vermissing getuigschrift

  Een getuigschrift wordt eenmalig uitgegeven. Wanneer je getuigschrift vermist wordt krijg je geen nieuw getuigschrift.

  Als je toch een schriftelijk bewijs nodig het dat je een getuigschrift hebt gehaald, dan kun je een kopie uit het digitale studentendossier vragen. Dit kan echter alleen voor getuigschriften die na 1999 zijn aangemaakt.

  Ben je eerder afgestudeerd, of heb je echt een getekende verklaring nodig van de huidige examencommissie, dan kun je een "verklaring wegens vermissing" aanvragen bij de opleiding waar je hebt gestudeerd. De opleiding is verplicht je naar een geldig identiteitsbewijs te vragen en het examendossier te raadplegen. Sommige opleidingen vragen een bijdrage in de kosten.

  Duplicaat wegens naamsverandering

  Een getuigschrift wordt maar één keer uitgegeven. Er is één uitzondering op de regel: wanneer er sprake is van een naamsverandering bij:
  • Geslachtsverandering (transgender) meestal de voorna(a)m(en)
  • Verandering van achternaam (dit heet de geslachtsnaam).

  Je naam moet dan wel officieel zijn gewijzigd. Wanneer je de naam van je partner gebruikt bij huwelijk of samenwoning geldt dit niet als een naamsverandering. Officieel heb je nog steeds je geboortenaam.

  Het duplicaat Getuigschrift hoger beroepsonderwijs ontvang je namens het instellingsbestuur van Stichting Fontys. Voor de procedure dien je contact op te nemen met je opleding.​

 • Associate degree

  Wat is een Associate degree?

  Een Associate degree is een tweejarige hbo opleiding voor jongeren en werkenden die een vierjarige hbo-bacheloropleiding te lang vinden duren. Associate degrees zijn vaak meer praktijkgericht dan de hbo-bacheloropleidingen. Theorieën uit een vakgebied worden toegepast op praktische vraagstukken. Als student leer je problemen te signaleren en een aanpak in te voeren om deze problemen op te lossen.

  Direct aan de slag

  Na de opleiding kun je doorstromen naar een vierjarige bacheloropleiding of direct naar de arbeidsmarkt, waar je een unieke meerwaarde hebt. De opleiding wordt afgerond met een officieel diploma met een wettelijke graad tussen mbo-4-niveau en hbo-bachelor (niveau 5). Je kunt een Associate degree volgen met een mbo-4-, havo- of vwo-diploma.

  Voltijd Associate degree's

  Bij een voltijd Associate degree volg je overdag lessen of colleges, loop je stages, voer je projecten uit en doe je aan zelfstudie.
  Op dit moment wordt de volgende voltijd Associate degree opleidingen aangeboden:

  Op dit moment wordt de volgende Associate Degree opleidingen aangeboden:

  • Small Business en Retail Management

  Tweejarig hbo-programma dat opleidt leidinggevende functies in o.a. retail en recreatie. Meer over Small Business en Retail Management.

  • Commerciële economie

  Tweejarig, praktijkgericht programma op hbo-niveau leidt op tot wettelijk erkende graad in de marketing. Meer over Commerciële economie.

  Deeltijd Associate degree's

  Je kiest voor een deeltijd Associate degree als je je studie wilt combineren met je baan, om bij te blijven in je vakgebied of om je om te scholen. 
  Lees meer over de Associate degrees in deeltijd.