Associate degree-Bachelor-Master

Bij Fontys bieden we opleidingen aan op diverse niveaus.

Wat is een Associate Degree?

Een Associate degree is een wettelijk erkende hbo-opleiding met een duur van 2 jaar. Het niveau van de opleiding ligt tussen mbo niveau 4 en een hbo-bachelor (niveau 5) en kent geen propedeuse. Als je de opleiding hebt afgerond heb je een officieel diploma. Lees hier meer over de associate degree.

Wat is een Bachelor?

Een normale hbo-opleiding heeft een studieduur van 4 jaar en 240 studiepunten. De opleiding leidt altijd op tot een beroep. De graad die je behaalt bij het afronden van de opleiding is die van Bachelor.

Wat is een Master?

Na de bacheloropleiding kun je een hbo-masteropleiding volgen. Deze opleidingen hebben minimaal een lengte van 1 jaar een 60 studiepunten. Er zijn tevens masteropleidingen van 90, 120 en 240 studiepunten.  Niet alle bacheloropleidingen in het hbo hebben een aansluitende masteropleiding. Het is ook mogelijk om via een pre-master (schakelprogramma) deel te nemen aan een masteropleiding van een universiteit.

Voltijd

Voor een voltijdstudie volg je overdag onderwijs, in welke vorm dan ook; colleges, projectgroepen en stage. Per studiejaar dien je 60 studiepunten te behalen. Dit komt overeen met 1680 uren per studiejaar. Je hebt voor deze vorm van onderwijs recht op studiefinanciering.

Deeltijd

Een deeltijdstudie vraagt een combinatie tussen opleiding, werk en privé. Je volgt onderwijs gedurende bepaalde dag- en/of avonddelen. Om deel te kunnen nemen aan deeltijdonderwijs moet je in sommige gevallen relevante werkervaring hebben opgedaan of werkzaam zijn in de sector waarvoor je ook de opleiding volgt. Voor deze vorm van onderwijs heb je geen recht op studiefinanciering.

Duaal

Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. Het onderwijs dat je volgt sluit nauw aan bij opdrachten op het werk. Als je deze opleiding wilt volgen kan dat dan ook alleen met een contract tussen je werkgever, jou en Fontys.Naast het salaris van je werkgever heb je bij deze vorm tevens recht op studiefinanciering.  

De hbo-opleiding die je volgt, is opgedeeld in een aantal fases

Propedeuse

Het eerste jaar van je opleiding is de propedeuse. Tijdens dit eerste oriënterende jaar wordt duidelijk of je de opleiding hebt gekozen die bij je past. Als je de propedeuse haalt, krijg je een propedeusegetuigschrift. Fontys meldt dit aan DUO. Je komt vervolgens in de postpropedeutische fase van de Bacheloropleiding of het Associate-degreeprogramma. Studenten met een hbo-propedeuse zijn op veel universiteiten ook toelaatbaar tot een vergelijkbare bacheloropleiding. Voor de meeste universitaire opleidingen heb je wel een toelatingsbeschikking nodig.

Major – Minor

De bacheloropleiding omvat in totaal 240 studiepunten. De meeste opleidingen hebben een major van 210 studiepunten en een minor van 30 studiepunten. Als de opleiding een minor heeft, is deze bedoeld om je kennis te verbreden buiten de eigen opleiding om.

ECTS

ECTS staat voor European Credit Transfer and Accumulation System. In Nederland staat een studiepunt gelijk aan 28 uren studiebelasting. Een volledig studiejaar bestaat uit 42 studieweken. In een studiejaar ontvang je 60 studiepunten. Dit zijn de ECTS-studiepunten. Het aantal studiebelastingsuren kan per Europees land verschillen van 25 tot 30 uren, maar een studiejaar omvat wel altijd 60 ECTS-credits.

Dit studiepuntensysteem is gebaseerd op de werkbelasting van de student en zijn leeruitkomsten of eindtermen. Het is een Europees systeem, dat in 1999 is gestart en inmiddels in de meeste Europese landen is ingevoerd.

Naast het studiepuntensysteem is het ECTS vooral een standaard om de verworvenheden en prestaties van studenten in het Europese hogeronderwijssysteem met elkaar te kunnen vergelijken en beoordelen.