Verschil hbo en wo

Het belangrijkste verschil tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) is de lesstof. Een hbo-opleiding leidt studenten op voor een beroep en richt zich vooral op de toepassing van bestaande kennis.

Verschil tussen hbo en wo

HboUniversiteit
Praktijkgericht met een duidelijk beroepsbeeldTheoretisch- en onderzoeksgericht
Toepassingsgericht onderzoekWetenschappelijk onderzoek
Toepassen van bestaande kennisOntwikkelen van nieuwe kennis
Gerichte praktijkopdrachtenOnderzoeksopdrachten
Veel contacturenMinder contacturen, veel zelfstudie
Meer begeleiding en controle op studerenMeer nadruk op zelfstandigheid en eigen initiatief
Gestructureerd onderwijsPersoonlijke invulling
Stages gedurende de hele opleidingAfstudeerstage optioneel
Studieduur 4 jaarStudieduur 4 jaar (bij 1-jarige master)
Gemiddelde afronding 4,5 jaarGemiddelde afronding studie 5,5 jaar

Titelatuur

Bij afstuderen aan een hbo-opleiding wordt de graad Bachelor aan je toegekend. Je mag dan de B. achter je naam plaatsen. Eventueel kun je de toevoeging van het vakgebied of beroepenveld vermelden. In plaats van de graad Bachelor mag je ook de titel baccalaureus voeren en bc. vóór je naam zetten. Bij een afgestudeerde aan de universiteit staat er BA (Bachelor of Arts) of BSc (Bachelor of Science). 

Verkorte routes

Leerlingen met een vwo-diploma kunnen bij een aantal opleidingen van Fontys de studieduur met een half jaar tot een jaar bekorten. Daarvoor zijn speciale programma’s opgesteld, waardoor zij bepaalde onderdelen versneld kunnen volgen of hiervoor vrijgesteld worden. Kijk bij opleiding van jouw interesse voor mogelijkheden.

Het hbo ervaren

Wil je een echt beeld krijgen van het hbo en de opleiding? Loop dan een dagje mee of kom proefstuderen. Meer informatie

Persoonlijke hulp

Twijfel je over het hbo of wo? Neem dan contact op met een studiekeuzeadviseur óf neem deel aan een workshop studiekeuze om te ontdekken welke opleiding op hbo of wo het beste bij je past.

 • Onderwijs op hbo en universiteit

  Het belangrijkste verschil tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) is de lesstof. Een hbo-opleiding leidt studenten op voor een beroep en richt zich vooral op de toepassing van bestaande kennis. Op het hbo ga je vaak uit van een probleem waarbij een oplossing moet worden gezocht. Je werkt dan ook veel in projectgroepen waarin je samen in de theorie op zoek gaat naar die oplossing, om vervolgens de kennis die je hebt opgedaan meteen toe te passen in de praktijk.

  Specifiek beroep

  Een universitaire opleiding leert studenten op de eerste plaats wetenschappelijk denken en is minder gefocust op een specifiek beroep. Op de universiteit leren studenten verschillende theorieën kritisch te bekijken, vragen te stellen, in grotere verbanden denken, snel veel stof eigen maken en zelf nieuwe kennis te vergaren. In het universitaire onderwijs ga je niet zozeer uit van een probleem, maar vraag je je af hoe het probleem ontstaan is. Je vergelijkt meerdere theorieën met elkaar en analyseert het probleem om daarna eventueel tot een oplossing te komen. Ook in het onderwijs is dit verschil merkbaar. Universitair onderwijs is minder strak georganiseerd dan het hbo en docenten zijn ook wetenschappelijk onderzoeker. In een latere studiefase worden studenten betrokken bij het lopend wetenschappelijk onderzoek, of ze zetten hun eigen (deel)onderzoek op.

  Manier van lesgeven

  De manier waarop je les krijgt is op het hbo en de universiteit verschillend. Aan een universiteit zul je zelfstandiger moeten werken dan bij een
  hbo-opleiding en word je geacht vaker een persoonlijke invulling te geven aan je studieprogramma. Vaak zijn er minder contacturen en wordt er meer zelfstudie van je verwacht. Omdat het tempo en de hoeveelheid stof die je te verwerken krijgt hoger ligt, is een flinke dosis zelfdiscipline vereist. Houd er bovendien ook rekening mee dat colleges en boeken vaker Engelstalig zijn.

  Op het hbo krijg je meer begeleiding

  In het hbo volg je (vaak) klassikaal onderwijs in vaste groepen met een vast lesrooster. Je wordt tijdens je hbo-studie dan ook beter begeleid. Een begeleider geeft je persoonlijke aandacht en volgt je studievoortgang. Je stelt samen vast aan welke competenties je gaat werken en hoe je dat wilt gaan doen. Op de universiteit heb je weinig tot geen begeleiding, tenzij je er zelf naar op zoek gaat.  Sfeerafbeelding Fontys

  Titulatuur

  Bij afstuderen aan een hbo-opleiding wordt de graad Bachelor aan je toegekend. Je mag dan de B. achter je naam plaatsen. Eventueel kun je de toevoeging van het vakgebied of beroepenveld vermelden. In plaats van de graad Bachelor mag je ook de titel baccalaureus voeren en bc. vóór je naam zetten. Bij een afgestudeerde aan de universiteit staat er BA (Bachelor of Arts) of BSc (Bachelor of Science).

  Algemene vragen

  Bel met klantcontactcentrum 08850 80000 of stuur een e-mail naar info@fontys.nl

 • Ervaring Wesley

  Specifiek beroep

  Maar eenmaal op de universiteit viel het Wesley toch allemaal enorm tegen. “Het verschil tussen de middelbare school en de universiteit is zó enorm groot… Je wordt ineens een nummertje en krijgt colleges in grote groepen waarin je niemand kent. Dat was ik niet gewend en het beviel me ook niet.” Toen ook bleek dat hij de stof niet zo interessant vond als gehoopt, was de keuze snel gemaakt; hij stopte met zijn studie.

  Manier van lesgeven

  Na gesprekken met studieloopbaanadviseurs kwam hij tot de conclusie dat de studie Technische Bedrijfskunde beter bij hem paste. "Ik voelde dat de overstap naar het wetenschappenlijk onderwijs, voor mij, te vroeg was. Dus ik besloot bij Fontys te informeren. Ook daar kon ik Technische Bedrijfskunde studeren, en dankzij een speciaal studieprogramma kon instromen halverwege het eerste jaar.”

  “Het verschil is enorm. Ik zit samen met zeven andere studenten in een kleine studiegroep, waardoor je elkaar erg snel leert kennen. Er is veel meer contact met de docenten en studenten. De colleges zijn niet zo theoretisch en de sfeer vind ik een stuk beter.” Wesley zit nu in zijn derde studiejaar. “Ik ben drie jaar ouder en wijzer, woon inmiddels op kamers en ben er nu wel klaar voor. Als ik mijn diploma bij Fontys gehaald heb, denk ik erover om een master te doen aan de TU/e.

  Wesley van Kemenade stapte over van universiteit naar hbo Wesley van Kemenade stapte over van universiteit naar hbo

  Voor veel vwo scholieren is de overstap naar de universiteit een logische stap. Maar de overgang van de veilige, bekende middelbare school naar het hoger onderwijs is groot, zo ervoer ook Wesley van Kemenade. "Ik had een baantje in de werktuigbouwkunde en dat was erg leuk. De studiekeuze was dus zo gemaakt. Het werd Werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven.”