Verschil hbo en wo

Het belangrijkste verschil tussen hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) is de lesstof. Een hbo-opleiding leidt studenten op voor een beroep en richt zich vooral op de toepassing van bestaande kennis.

Verschil tussen hbo en wo

HboUniversiteit
Praktijkgericht met een duidelijk beroepsbeeldTheoretisch- en onderzoeksgericht
Toepassingsgericht onderzoekWetenschappelijk onderzoek
Toepassen van bestaande kennisOntwikkelen van nieuwe kennis
Gerichte praktijkopdrachtenOnderzoeksopdrachten
Veel contacturenMinder contacturen, veel zelfstudie
Meer begeleiding en controle op studerenMeer nadruk op zelfstandigheid en eigen initiatief
Gestructureerd onderwijsPersoonlijke invulling
Stages gedurende de hele opleidingAfstudeerstage optioneel
Studieduur 4 jaarStudieduur 4 jaar (bij 1-jarige master)
Gemiddelde afronding 4,5 jaarGemiddelde afronding studie 5,5 jaar

Titelatuur

Bij afstuderen aan een hbo-opleiding wordt de graad Bachelor aan je toegekend. Je mag dan de B. achter je naam plaatsen. Eventueel kun je de toevoeging van het vakgebied of beroepenveld vermelden. In plaats van de graad Bachelor mag je ook de titel baccalaureus voeren en bc. vóór je naam zetten. Bij een afgestudeerde aan de universiteit staat er BA (Bachelor of Arts) of BSc (Bachelor of Science). 

Verkorte routes

Leerlingen met een vwo-diploma kunnen bij een aantal opleidingen van Fontys de studieduur met een half jaar tot een jaar bekorten. Daarvoor zijn speciale programma’s opgesteld, waardoor zij bepaalde onderdelen versneld kunnen volgen of hiervoor vrijgesteld worden. Kijk bij opleiding van jouw interesse voor mogelijkheden.