Decanennieuws

'Ik was wel even bang dat ik het enige meisje zou zijn’

Meer meisjes kiezen techniek, maar niet in het hbo Nienke, Annapaula, Elsie en Marjolein doen een techniekopleiding. Ze zijn nog in de minderheid, maar meisjes kiezen wel steeds vaker het profiel Natuur- en Techniek op de middelbare school, meldde het Centraal Bureau voor Statistiek gisteren. De technische opleidingen van het hbo en de universiteit profiteren daar alleen nog niet van.

Lees verder in Bron...

Sfeerafbeelding Fontys

Sterke docenten maken (in) de gammavakken

Hanneke Tuithof geïnstalleerd als lector

De overheid wil dat de gammavakken in het primair en voortgezet onderwijs meer samenwerken. Dat is nog best lastig, zegt Hanneke Tuithof. Tijdens haar installatie tot Fontys-lector gisteren, presenteerde zij haar onderzoek naar deze samenwerking. “We wilden weten hoe het er in de praktijk uitzag.”

Lees verder in Bron...

Sfeerafbeelding Fontys

Lerarentekort voortgezet onderwijs

Scholen hebben in sommige regio’s steeds meer moeite om leraren te vinden voor zogeheten tekortvakken. Deze vakken zijn met name de bètavakken. Het is een uitdaging om scholieren te motiveren voor het onderwijs. We hebben jullie hulp als decaan hierbij nodig en vragen jullie om onderstaande tekst te communiceren naar leerlingen die interesse hebben in bètavakken:

Kom jij proefstuderen bij de bèta+ lerarenopleidingen?

Ben jij een Bèta-talent? Kun jij je klasgenoten helpen met Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Biologie, gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde?

Wie weet is onderwijs iets voor jou!

Kom onderwijs proeven bij de lerarenopleiding in Tilburg op vrijdag 1 juni 2018.

Een goede manier om een duidelijk beeld te krijgen van onze bèta+ lerarenopleidingen, is het deelnemen aan een proefstudeerdag. Je maakt kennis met het gebouw, onze docenten en een stukje lesstof. Hierdoor ervaar je wat het studeren bij Fontys inhoudt.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Meld je dan nu aan! Klik hier voor het programma en om je aan te melden.

We zien je graag op 1 juni. Tot dan!

Sfeerafbeelding Fontys

Team Fontys ICT doet mee aan grootste Blockchain Hackathon ter wereld

Een team van studenten, alumni en docent Erdinç Saçan van Fontys Hogeschool ICT doet volgende week mee aan de grootste Blockchain Hackathon ter wereld, in Groningen. Samen met 600 ict'ers uit de hele wereld werken ze vier dagen aan oplossingen voor maatschappelije problemen. “Hopelijk kunnen we verrassen met ons jeugdig enthousiasme”, zegt teamlid Eveline Druncks.

Lees verder in Bron...

Sfeerafbeelding Fontys

Serie 'Geluk op Reis' op YouTube

Twee studenten Toegepaste Psychologie lopen de stage van hun leven! Lena Khani en Susanne van Schaik vertoeven sinds begin februari in Azië. Tijdens hun stage gaan Lena en Susanne op bezoek bij diverse organisaties om hen te werven als mogelijke toekomstige stagebedrijven.

Ook zoeken zij antwoord op de vraag ‘wat betekent geluk voor de lokale bevolking?’.

Lena en Susanne leggen hun bijzondere reis vast in de 8-delige vlogserie ‘Geluk op Reis’.

Lees verder...

Geluk op Reis

‘Overheid moet scholen niet onder curatele gaan stellen’

Drie Fontys-lectoren over rapport Onderwijsinspectie

Bij Fontys lopen meerdere onderwijslectoren rond. Bron vroeg drie van hen om een reactie op het rapport van de Onderwijsinspectie, die gisteren meldde dat het onderwijsniveau in Nederland al 20 jaar aan het dalen is. Heeft de Onderwijsinspectie een punt? Of ligt het net wat anders?

Lees verder in Bron...

Sfeerafbeelding Fontys

‘Ook kantinemedewerker draagt bij aan studiesucces

Vol goede moed starten tienduizenden scholieren elk jaar een hbo-opleiding. Maar voor het eind van het jaar is 40 procent er alweer mee gestopt. Om verschillende redenen: ze voelen zich niet thuis, maakten de verkeerde studiekeuze, ze kunnen de studiedruk niet aan.

Fontys doet er alles aan hen binnenboord te houden.

“Het is draaien aan verschillende knoppen”, zegt programmanager Studiesucces Romy Swaghoven. 

Lees verder in Bron...

Sfeerafbeelding Fontys

Nieuwe lerarenopleiding Science & Technology

De nieuwe lerarenopleiding Science & Technology, die dit studiejaar in deeltijd bij Fontys in Tilburg van start is gegaan, wordt verder uitgebreid. Vanaf 1 september 2018 kan men ook instromen in de voltijdvariant en kan je kiezen of je naar Tilburg of Sittard gaat. Met deze opleiding wordt aangesloten bij ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, waar vakken in toenemende mate geïntegreerd worden aangeboden. 

Lees verder...

Sfeerafbeelding Fontys

Pilot: De studiekeuzeadviseur helpt via WhatsApp

Hulp bij studiekeuze kan op vele manieren. Dienst SV is gestart met een pilot, waarbij studiekiezers via WhatsApp vragen kan stellen over zijn of haar studiekeuze. Door dit laagdrempelige contact kan bekeken worden waar de hulpvraag ligt en afspraken gemaakt worden over een eventueel vervolgbegeleiding. Anderzijds kunnen simpele vragen meteen worden beantwoord of doorverwezen naar de juiste persoon.  De pilot egaat een schooljaar duren met tussendoor evaluatiemomenten.

Studenten die zich thuis voelen, haken minder snel af

Nog steeds haakt landelijk zo'n 30 procent van de eerstejaars hbo'ers af: zij stoppen met studeren of stappen over naar een andere studie. Een aanzienlijk deel van de scholieren doet gewoon weinig aan oriëntatie: zij kiezen via internet een opleiding of gaan op de verhalen van vrienden af, maar bezoeken geen open dagen. 

Beïnvloeden 
De Startthermometer, voortgekomen uit het promotie-onderzoek van Meens, laat zien dat sociale integratie positief samenhangt met motivatie. Als studenten binnen de opleiding vrienden maken en goed contact hebben met docenten, ontstaat er meer motivatie. Het is een kwestie van studenten zich zo veel mogelijk thuis te laten voelen." Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

De marketingopleiding van nu, gewoon in Tilburg

De marketingopleiding van nu, gewoon in Tilburg. Met ingang van september 2018 gaat de nieuwe opleiding Commerciële Economie in Tilburg van start. Een opleiding die al langer door Fontys wordt aangeboden in Eindhoven en Venlo, maar nu is aangepast aan de uitdagingen in de regio. En met kleinschalig en modern onderwijs.

De opleiding leidt op tot marketing- en salesprofessional. Een brede opleiding voor iedereen die gevoel heeft voor economie en commercie, maar nog niet precies weet welke kant hij of zij na de studie op wil gaan. Lees verder

Sfeerimpressie Fontys

Startthermometer

De Startthermometer. Een reflectie voor eerstejaars studenten op de eerste tien weken van hun studie.

De startthermometer is een hulpmiddel waar eerstejaars studenten vrijwillig gebruik van kunnen maken als ze willen terugkijken op hun eerste ervaringen. Het helpt hen te reflecteren op de (eerder) gemaakte studiekeuze. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

HBO-ICT versnelde bacheloropleiding voor VWO-ers

Vanaf augustus 2018 biedt de bacheloropleiding HBO-ICT van Fontys Hogeschool ICT in Eindhoven een versneld 3-jarig (of 3,5-jarig) traject aan voor ambitieuze VWO’ers met wiskunde B. Zij worden opgeleid tot software engineer.

De versnelde bacheloropleiding is niet alleen praktijkgericht, maar bereidt όόk voor op een academische voortzetting aan de TU/e. Lees verder...  

Sfeerafbeelding Fontys

Nieuwe studiekeuze-activiteit: “Meet & Greet HBO-ICT”

Leerlingen gaan in gesprek met studenten en docenten

Voor scholieren, met interesse in ICT, die aan het begin staan van hun oriëntatie op een vervolgopleiding, kan het interessant zijn een keertje vrijblijvend te komen kennismaken met de bacheloropleiding HBO-ICT. Zowel de locaties Eindhoven als Tilburg bieden een laagdrempelig, kort programma aan van ongeveer twee uur op diverse woensdagmiddagen. Leerlingen zijn eventueel samen met vrienden, ouders, andere familieleden, vakdocenten of decanen van harte welkom!

Lees verder voor het programma...

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys schrapt numerus fixus

Fontys Hogescholen heeft besloten de numerus fixus voor de voltijd bacheloropleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken voor het studiejaar 2018-2019 op te heffen. Belangrijkste reden voor het besluit vormen de huidige arbeidsmarktontwikkelingen. Zo is er een groeiende vraag naar professionals in de zorg en naar paramedici. Bovendien kunnen bij Verpleegkunde momenteel niet alle stageplaatsen worden vervuld.

,,De enige reden dat we een numerus fixus hadden voor Verpleegkunde was de beschikbaarheid van stageplaatsen", zegt Karen Cox, directeur Mens en Gezondheid. ,,We zien nu dat het tij een beetje is gekeerd. Zorgorganisaties zijn zich bewust van het probleem en bieden meer plaatsen aan. Daarmee was er ook geen reden meer om de numerus fixus te handhaven."

Dit betekent dat scholieren zich nog tot uiterlijk 1 mei aan kunnen melden voor deze opleidingen. Bovendien kennen deze opleidingen dus geen selectie en plaatsing meer. Scholieren hebben uiteraard onverminderd recht op een studiekeuzecheck.

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys heeft nieuwe toelatingskansen voor studenten

Al op jonge leeftijd maken scholieren een profielkeuze. Met deze profielkeuze geven de scholieren richting aan de studie die zij willen gaan volgen. Toch gebeurt het regelmatig dat scholieren een profielkeuze maken die niet aansluit bij de studie die zij later willen gaan volgen. Deze scholieren hebben dan hun havo- of vwo-diploma behaald, maar kunnen dan niet starten met de studie die zij willen gaan volgen, omdat het gekozen profiel niet overeen komt met de nadere vooropleidingseisen van de opleiding. Dit is volgens Fontys een gemiste kans. Meer info op  fontys.nl/toelatingstoetsen

Sfeerafbeelding Fontys

INFORMATIEAVOND

STUDIE & AUTISME 2 NOVEMBER 2017

Op donderdag 2 november 2017 wordt in Eindhoven voor ouders en aankomende studenten een informatieavond georganiseerd, in het teken van studie & autisme. Lees verder

Herordening economische opleidingen Fontys

Alle hogescholen werken samen aan een herordening van bacheloropleidingen in het economisch domein, die officieel ingaat per september 2018. Dit houdt in dat het bestaande aanbod van 50 opleidingen wordt teruggebracht tot 30 stamopleidingen. Deze stamopleidingen worden de nieuwe croho opleidingen. Doel van de herordening is beter herkenbaarder en wendbaarder opleidingsaanbod. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Belangrijke informatie voor leerlingen die zich hebben aangemeld bij een selectieopleiding

Als een leerling zich heeft aangemeld voor een selectieopleiding en hij/zij zakt voor het eindexamen, wat gebeurt er dan met zijn/haar geaccepteerde plaats?

Kan een toekomstige student zijn geaccepteerde plaats behouden voor een volgend jaar?

De kandidaat behoudt zijn geaccepteerde plaats niet (deze kan niet worden meegenomen naar een volgend jaar), omdat een volgend jaar opnieuw een ranking zal plaatsvinden. Als de kandidaat volgend schooljaar opnieuw aanmeldt zal hij/zij dus opnieuw moeten deelnemen aan het selectieproces.

Wat gebeurt er met het aantal selectiepogingen van die leerling? Wel kan de scholier de selectiepoging ongedaan maken waardoor deze niet meetelt in het totaal aantal pogingen. Aangezien Fontys niet via Studielink doorkrijgt dat een aanmelder is gezakt (wij krijgen alleen bericht als de aanmelder is geslaagd), moet de scholier zelf een kopie van de betreffende cijferlijst aanleveren waaruit blijkt dat hij/zij gezakt is. Dit moet vóór 1 september zijn doorgegeven bij de selectie opleiding waar de leerling zich voor heeft aangemeld. Op basis van dit bericht kan Fontys de betreffende selectiepoging ongedaan maken. Op Studielink kan de leerling zien hoeveel selectiepogingen hij/zij heeft gedaan.

De voltijd opleidingen binnen Fontys waarvoor selectie en plaatsing geldt zijn: Verpleegkunde, Fysiotherapie en MBRT.

Sfeerafbeelding Fontys

Nascholing economie docenten 13 april 2017

Fontys Venlo is nauw verbonden met het bedrijfsleven in onze regio en wil met deze nascholing een bijdrage leveren aan het actualiseren van o.a. de (economische) regiokennis van economie docenten. Met als doel dat deze kennis over onze boeiende regio weer doorgegeven wordt aan de jongeren.

In het kader van nascholing organiseren wij op donderdagmiddag 13 april 2017 een dagdeel bij Fontys Venlo met enkele interessante workshops voor vo (bovenbouw) en mbo economie docenten. Fontys en het hbo in zijn algemeenheid streven naar een optimale aansluiting tussen vo/mbo en het hbo. In deze workshops komen de speerpunten van onze regio aan bod. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Nieuwe lerarenopleiding Science & Technology

Leraar Science & Technology is een nieuwe lerarenopleiding van Fontys die per 1 september 2017 van start gaat in Tilburg, zowel in voltijd als deeltijd. Met deze opleiding wordt aangesloten bij ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, waar vakken in toenemende mate geïntegreerd worden aangeboden. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Educational Design Week 6 t/m 10 februari 2017

De onderwijsvormen veranderen in een steeds hoger tempo om te voldoen aan de veranderingen in de wereld. Termen als changemakers en educational designers doemen steeds vaker op, waarmee de mensen worden bedoeld die de veranderingen in het onderwijs aanjagen. Maar what’s in the name? Zijn we niet allemaal verantwoordelijk voor beter onderwijs, en schuilt er niet in ieder van ons een changemaker of educational designer? Wij geloven van wel, zolang leren begint bij de verwondering.

EDW 2017

Tips van een studieloopbaanadviseur

Een studie kiezen is niet makkelijk. Met dit 3 stappenplan kun je erachter komen waar talenten en interesses liggen en een studie vinden die past. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Denk Groter Debat Guus Hiddink

Guus Hiddink is op 13 december te gast in het Fontys Denk Groter Debat. De voormalig succescoach van onder andere PSV, het Nederlands elftal, Zuid-Korea en Chelsea gaat in het Muziekgebouw Eindhoven in gesprek met onder andere studenten van Fontys Sporthogeschool en Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Graag nodigen we ook jullie eind-examen leerlingen uit om dit debat bij te wonen. Lees hier meer over dit bijzondere evenement.

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys en HAS presenteren zich 19 en 20 oktober

tijdens Dutch Agrifood Week (DAFW)

Jullie hebben er hopelijk al van gehoord: de Dutch AgriFood Week (DAFW) vindt dit jaar plaats van 12 t/m 25 oktober. Overal in het land vinden er Open Dagen, workshops, lezingen en dergelijke plaats, in het teken van agri en food, voor boeren, burgers en buitenlui.

Kenniscentrum Greenport Venlo, een initiatief van HAS en Fontys, presenteert zich op 19 en 20 oktober in Villa Flora. Het programma bestaat uit lezingen en workshops rondom actuele thema’s in AgriFood.

Tijdens dit landelijke evenement (volledige programma op www.dafw.nl) vindt er ook een aantal activiteiten plaats in onze regio Noord-Limburg.

Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Nieuwe namen voor SPECO opleidingen

Nieuwe namen voor SPECO opleidingen

Vanaf 1 oktober hebben beide Fontys SPECO opleidingen een nieuwe naam:

·         SPECO Sportmarketing (voorheen SPECO, Sport en Marketing/Management)

·         SPECO Sportcommunicatie (voorheen SPECO, sport en Media)

Met deze korte en krachtige namen willen de SPECO opleidingen een duidelijkere positie innemen in het opleidingenlandschap, zowel naar de student als naar het werkveld. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Sportkunde: De landelijke krachtenbundeling van acht HBO-sportopleidingen

Het belang van ‘sport’ in onze samenleving wordt steeds groter. Zo neemt het aantal actieve sporters sterk toe: meer dan de helft van alle Nederlanders doet wekelijks aan sport. Naast deze toename van actieve sportbeoefening, groeit ook de rol van sport binnen de gezondheidzorg. En die van sport als modus voor meer sociale cohesie, bijvoorbeeld in dorpen, buurten en steden. Ook economisch bieden sport en bewegen een stijgend aantal commerciële spin-offs. Kortom, sport is sterk in beweging! Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

8 november Fontys Kenniscafé

Thema: Zorg voor morgen

In 2040 bereikt de vergrijzing in ons land haar hoogtepunt. Dat betekent toekomstbestendige oplossingen vinden voor een toenemende zorgvraag. En ook zorgprofessionals (in opleiding) die vanuit diverse werelden kunnen denken en slimme technologieën kunnen toepassen. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

3 november open avond selectieopleidingen: MBRT, Fysiotherapie, Journalistiek en Verpleegkunde

Vanaf studiejaar 2017-2018 mogen scholieren zich in principe voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden (m.u.v. fysiotherapie, mondzorgkunde, geneeskunde en tandheelkunde, hiervoor blijft het maximaal 1 aanmelding). Lees hier verder voor alle informatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Informatieavond Studie en Autisme

Op donderdagavond 20 oktober vindt de informatieavind Studie & Autisme plaats. Bedoeld voor ouders, scholieren en studenten die meer willen weten over studeren met autisme aan het HBO. Lees hier meer informatie over het complete programma.

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys introduceert drie nieuwe Engelstalige bachelors in Tilburg

Vanaf studiejaar 2017/2018 wordt het internationale aanbod van Fontys uitgebreid met drie Engelstalige bachelors. De opleidingen International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES), International Lifestyle Studies (ILS) en Digital Business Concepts (DBC) zijn vanaf dat moment zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. Studenten die in september 2016 starten met een van deze bachelors in het Nederlands kunnen in het tweede jaar overstappen naar de Engelstalige variant. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Ervaringen van scholieren met proefstuderen bij de lerarenopleiding in Sittard verfilmd

Hoe is het om als docent voor de klas te staan? Fontys Lerarenopleiding Sittard biedt een intensief proefstudeerprogramma waarbij je echt ervaart wat het vak van docent betekent. Bovendien kun je al voor de studie start studiepunten verdienen. Lees verder

Extra open dag in Venlo op 16 april

De inschrijfdatum 1 mei is dichtbij. Daarom hebben wij op deze open dag ook speciale aandacht voor de scholieren die nog twijfelen. Voor hen is een speciale adviesruimte ingericht. In deze ruimte staan onze studieloopbaanbegeleiders en docenten van de verschillende opleidingen klaar om deze scholieren te helpen met hun keuze. Ook zijn er inschrijfmogelijkheden voor meeloopdagen en kan er gesproken worden met onze huidige studenten. Lees verder

Afschaffing centrale loting

Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt centrale loting afgeschaft. Dit betekent dat voor opleidingen met een numerus fixus de vastgestelde plaatsen op basis van lotingsklasse en ministerplaatsen komt te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt voor fixus opleidingen een decentrale selectie ingericht waarbij uitgegaan wordt van minimaal twee selectiecriteria (waarvan minimaal een niet gebaseerd op cijfers). Dit maakt dat er beter naar de kwaliteiten en motivatie van de student gekeken kan worden bij aanmelding, wat meer recht doet aan de wens om de juiste student op de juiste plaats te brengen. Dit zoals ook de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid nastreeft. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Introom pabo en toelatingstoets

Zoals u mogelijk al bekend is, moeten havo-leerlingen (en mbo-studenten) die naar de pabo willen, vanaf 1 augustus 2015 aan bijzondere nadere vooropleidingseisen (toelatingseisen) voldoen. Dit betreft toelatingseisen voor drie domeinen, namelijk aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Alle aspirant-studenten zonder hbo-, vwo- of wo-diploma moeten aan deze toelatingseisen voldoen. Voor havisten geldt dat zij de toelatingstoetsen maken voor de vakken waarin zij geen havo-eindexamen doen of hebben gedaan. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys steekt Workshop Studiekeuze in een nieuw jasje

Vanaf september 2015 zijn we gestart met een nieuwe vorm van de workshop studiekeuze. Deze tweedaagse workshop is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van een studiekeuze. De thema’s die aan bod komen zijn: ‘zelfreflectie’ en ‘keuzemogelijkheden’. Het maken van een bewuste loopbaankeuze begint bij het hebben van kennis over jezelf. Met deze kennis ga je vervolgens op zoek naar je keuzemogelijkheden. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Een nieuwe kijk op communicatie.

Met lef… Met het uitdagende dare to imagine new realities introduceert Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven een nieuwe kijk op de opleiding communicatie. Centraal staat de rol die de aanstaande communicatieprofessional wil en kan vervullen in een snel veranderende wereld. De opleiding richt zich op studenten die betrokken en kritisch zijn en tegelijkertijd praktisch zijn ingesteld. Ze worden aangespoord zich te ontwikkelen tot zelfbewuste vakmensen die anders durven te denken, doen en verbeelden. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Bright kids, bright future

Op 26 november vond het symposium Bright kids, bright future plaats op Chemelot. Deze dag is bedoeld om vo en mbo/ho/wo dichter bij elkaar te brengen. Zie hier een korte impressie van de dag.

Sfeerafbeelding Fontys

Pabo’s Fontys Hogeschool Kind en Educatie bij 7 best beoordeelde pabo’s

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft aan de hbo-bachelor Opleiding tot leraar Basisonderwijs van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) de overall eindbeoordeling ‘goed’ toegekend. De opleiding scoorde goed op elk van de drie clusters: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving en toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. Dit is een resultaat dat de pabo’s in Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Veghel en Venlo na hun fusie in 2012 in gezamenlijkheid bereikt hebben. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Studentbegeleiders bij Fontys Hogeschool Financieel Management

Extra aandacht om je studie met succes af te ronden. Bij Fontys Hogeschool Financieel Management bleek onder studenten en medewerkers behoefte te zijn aan een stap tussen studieloopbaanbegeleiding en de decaan of studentpsycholoog van Fontys. Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys