Selectietests

Voor toelating tot enkele bijzondere Fontysopleidingen geldt dat je (behalve een geschikte vooropleiding) ook nog met goed gevolg een selectietest moet doorlopen. Dit is het geval bij alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, bij de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO), de opleiding Sportkunde en bij de opleiding Logopedie. Dit doen we niet voor niets: we willen er zeker van zijn dat je, door het bezitten van de noodzakelijke basisvaardigheden, een goede kans hebt om deze opleiding tot een goed einde te brengen.

Sfeerafbeelding Fontys