Selectietests

Voor toelating tot enkele bijzondere Fontysopleidingen geldt dat je (behalve een geschikte vooropleiding) ook nog met goed gevolg een selectietest moet doorlopen. Dit is het geval bij alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, bij de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) en de opleiding Sportkunde.

Dit doen we niet voor niets: we willen er zeker van zijn dat je, door het bezitten van de noodzakelijke basisvaardigheden, een goede kans hebt om deze opleiding tot een goed einde te brengen.

Sfeerafbeelding Fontys
 • Audities

  Voor alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelatingsexamen (auditie) moet doen.
  Je aanmelding bestaat uit twee stappen: je aanmelding bij Studielink (zie hiervoor de pagina 'Aanmelden' en je aanmelding voor toelating van de opleiding van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

  Bekijk onderstaande pagina van de opleiding van jouw keuze om precies te lezen wat de toelatingseisen inhouden.

  Sector Beeldend
  Sector Dans
  Sector Muziek
  Sector Theater

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Selectie sportieve opleidingen

  Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

  Als toekomstig docent Lichamelijke Opvoeding dien je gedurende de opleiding zelf ook een bepaald niveau van bewegingsvaardigheid te bereiken. Om na je havo of vwo toegelaten te worden tot het eerste jaar van de ALO, worden daarom eisen aan het startniveau van je bewegingsvaardigheid gesteld.

  Tijdens het ‘Onderzoek Aanvullende Eisen’ onderzoeken wij je fysieke geschiktheid voor de opleiding. Het ‘Onderzoek Aanvullende Eisen’ wordt uitgevoerd gedurende een zogenaamde toelatingsdag. Deze dag kent een aantal stations waarop bewegingsvaardigheden op het gebied van spel, atletiek, zwemmen, bewegen en muziek, zelfverdediging en turnen worden getoetst.

  Meer informatie over de toelatingsdag lees je bij de opleidingsinformatie.

  Opleiding Sportkunde

  Als je de opleiding Sportkunde wilt starten, moet je vooraf deelnemen aan een toelating. De toelating staat in het teken staan van wederzijdse kennismaking en we kijken naar jouw studiegeschiktheid. Tijdens deze dag krijgen wij als opleiding een beeld van jouw talenten en ambities en jij krijgt een duidelijker beeld van de opleiding.

  Meer informatie over de toelatingsdag lees je bij de opleidingsinformatie

  Sfeerafbeelding Fontys