Toetsmomenten

Eerste toetsmoment

 • Uiterlijke datum van aanmelden: 4 januari 2018
 • Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie (minus administratiekosten): 11 januari 2018
 • Toetsmoment: 18 januari 2018
 • Inzagemoment: volgt


Tweede toetsmoment

 • Uiterlijke datum van aanmelden: 7 juni 2018
 • Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie (minus administratiekosten): 14 juni 2018
 • Toetsmoment: 21 juni 2018
 • Inzagemoment: 9 juli 2018


Derde toetsmoment

 • Uiterlijke datum van aanmelden: 1 augustus 2018
 • Uiterlijke datum van afmelden met behoud van restitutie (minus administratiekosten): 8 augustus 2018
 • Toetsmoment: 15 augustus 2018
 • Inzagemoment: volgt

Toetstijden

09.00 - 10.30 uur Wiskunde A, Wiskunde B
11.15 - 12.45 uur Economie, Natuurkunde
13.30 - 15.00 uur Biologie, Maatschappijleer
15.45 - 17.15 uur Duits, Frans, M&O, Scheikunde